Gökegården i Öjersjö – bebyggs med 500 nya bostäder

Gökegården

Ytterligare ett nytt stort bostadsområde planeras i Öjersjö, denna gång är det den gamla Gökegårdens marker som skall bebyggas med så mycket som 500 nya bostäder som kommer att sträcka sig nästan ända fram till Kåsjön. Det skall även anläggas en aktivitetspark med hinderbana och utomhusgym. Den nya bebyggelsen skall också förses med en ny matbutik. Naturområdena kring Kåsjön kommer alltså att minska än mer de kommande åren.

I Erik Bergendahls ”Partille krönika” från 1920, sida 394, beskrivs Öjersjö Gökegården på följande sätt; ursprungligen 1/2 krono, förmedlat till 1/4 hemman, ägdes 1680 av Lars Göök, efter vilken den förmodligen fått sitt namn. År 1825 ägdes den av Anders Helgesson. Var 1881 roterad vid Göteborgs stads soldatkompani till 1/8 andel i roten n:o 18. Äges nu av Alfr. Bergqvist och Aug. Jakobsson. I en kartbeskrivning, upprättad 1701 av lantmätare Eric Kuus, omförmäles att i flydda tider funnits en spång över sundet mellan Lilla och Stora Kåsjön och att denna gård drivit sin boskap häröver till bete på Kåsjöås.

2 kommentarer

  1. Tragiskt…
    Skogsstigar skapade i naturen för länge sedan försvinner!
    Om hundra år är allt glömt…

Kommentarer är stängda.