Röjning vid Edsån

Området mellan Stora och Lilla Delsjön går under namnet Edsån och där kan man passera över två broar för att komma från norra till södra sidan av sjöarna. Det har länge varit ett ganska igenvuxet område, men när jag passerade där under söndagen var området öppet! Det har röjts rejält bland buskar och snår och området har förändrats rejält.

Edsån

Edsån