Göteborg förr och nu 2014 innehåller mycket om Delsjöområdet!

”Delsjöarnas vattenspegel uppfattar nog de flesta som något tidlöst och oföränderligt. En vattenyta som lockar göteborgarna till bad och kanotfärder sommartid och till skridskoåkande eller pimpelfiske kalla vintrar. Inte ens de som sjösätter sina kanoter vid Näsets kanotuthyrning tänker nog på att där finns en stor damm som håller tillbaka sjöns enorma vattenmassor.” Så inleds min artikel ”Delsjön i människans tjänst” i den kommande volymen av Göteborg förr och nu. Boken kommer att presenteras vid årsmötet den 24:e april då jag även håller ett föredrag utifrån artikeln. I denna nya text skildrar jag sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen i staden och hur det har påverkad Delsjön. G.B. Santesson som genomförde den första höjningen av Delsjöns yta på 1700-talet ges stort utrymme i artikeln. Santesson har inte fått mycket uppmärksamhet i skildringarna av 1700-talets Göteborg. Det är märkligt då han var en av de största inom sillindustrin och hade en betydande verksamhet som redare.

I samma bok kommer även Björn Edman att medverka med en text kring Delsjöområdet. Edman har tidigare bland annat gett ut boken ”Kålltorp en stadsdel berättar” men kommer i Göteborg förr och nu att göra nedslag i Delsjöområdet. Alla som tycker om Delsjöområdets historia har alltså något att se fram emot nu till våren! Om du går med i Göteborgs hembygdsförbund ingår boken i dina förmåner som medlem!