Byggstart vid Stora Torp till hösten

Bild inlänkad från GP

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 30 januari avslogs överklagandet av planen och arbetet med att i detalj utforma området kommer nu att inledas. Bygget beräknas starta under hösten 2014. I en artikel i GP den 31 januari finns mer att läsa.

Bygget är den största förändringen av denna del av staden sedan 1940-talet när bostadsområden kring Delsjövägen uppfördes. En yta långt större än den som upptogs av TV-huset kommer nu att bebyggas med omkring 450 nya lägenheter och radhus.