Stora Torps trädgård

Trädgårdsmästarens hus. Foto: Per Hallén 2014.
Trädgårdsmästarens hus. Foto: Per Hallén 2014.

Vid Stora Torp fanns tidigare en stor trädgårdsanläggning med växthus likt de som nyligen revs vid Lilla Torp. Hjalmar Wijks foto nedan från 1952 visar hur växthusen i trädgården såg ut.

växthus
Foto Hjalmar Wijk 1952.

Följande beskrivning av trädgården finns i Lundqvist, W., Böö-dalens krönika, börjad i oktober 1905 den helige Calixtii dag : en nybyggares betraktelser: ”När man kommer ned igen från höjderna och vandrar på andra sidan om parkhäcken, märker man en väl vårdad gammal fruktträdgård. Hufvudingången, där fruktträd och buskar bilda liksom ett hvalf, leder till ett vackert växthus, där man, särdeles om våren, när äpple- och körsbärsträd stå i blom, har den mest älskliga lilla tillflyktsort. Drömmande går man den vackra gången framåt och insuper doften från tusentals blomsterkalkarna, och en liten bänk vid sidan af växthuset inbjuder vandraren till en stunds hvila.”

Idag hittar man ett arboretum (vetenskapligt ordnad trädsamling) där trädgården tidigare fanns. Detta arboretum anlades under Skogssällskapets tid på Stora Torp men har idag börjat att förfalla. Marken ägs av Göteborgs stad och större delen av det som en gång var trädgård kommer att ligga utanför den planerade nya bebyggelsen.

Tänk dig att området invid Trädgårdsmästarens hus omvandlades till en vacker trädgårdsanläggning. Där skulle det vara möjligt att köpa lokalt producerade grönsaker och frukt, där skulle det vara möjligt att se blomsterprakt och följa årstidernas växlingar. Om viljan finns är det möjligt att väcka till liv denna praktfulla trädgård igen och skapa en makalös entré till Delsjöområdet!