Bengtstorpet har fått en skylt

Skylt

Bengtstorpet har nu förärats med en skylt som berättar att det nu är Park- och naturförvaltningen som hyr Bengtstorpet (av Idrotts- och Föreningsförvaltningen) för att bedriva hälsovård samtidigt som torpet rustas upp och används. Trevligt att se att den som skapat skylten läst i boken ”Storstadens utmark”!

Bengtstorpet

Bengtstorpet2
Granne med torpet finns just nu en stor arbetsvagn, kan tyda på att fler arbeten kommer att utföras i området.