Nytt forskningsprojekt inleds

I höstas lämnade jag in en ansökan till Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål. för att driva ett större projekt kring Göteborgs rekreationsområden och hur staden har förvaltat dessa under 1900-talet. Glädjande nog beviljades pengar till projektet ”Stadens Gröna Sida” och jag kan nu inleda ett större arbete som givetvis kommer att beröra Delsjöområdet, men också de övriga större rekreationsområdena inom Göteborgs stads gränser. För att informera om forskningsprojektet har jag även skapat en hemsida. Där finns ännu bara utdrag ur ansökan för att visa vad jag kommer att genomföra, men sidan skall givetvis uppdateras efterhand, dock inte i samma omfattning som delsjoomradet.se.Hemsidan för projektet Stadens Gröna Sida hittar du via denna länk.

Jag ser det som mycket angeläget att både dokumentera hur våra grönområden har förvaltats, vilka historiska värden som finns inom områdena samt hur grönområdena kan användas i framtiden. Internationellt finns en hel del forskning och jag kommer att hämta inspiration från Storbritannien, Danmark, Holland och Tyskland där ”urbana skogar” har varit föremål för en omfattande forskning.

Det nya året kommer att bjuda på mycket arbete men det skall också bli riktigt roligt att vidga arbetet till exempelvis Änggårdsbergen, Vättlefjäll och Hisingsparken! Då och då kommer jag även med nyheter här på delsjöområdet.se när det finns resultat som berör detta naturområde.

Med detta vill jag önska alla läsare en God fortsättning på 2014! Vi har ett spännande år framför oss.

En kommentar

Kommentarer är stängda.