Gullringskullen – ett guldfynd i Ugglums by?

Lucka21

Idag skall vi bege oss österut, något utanför Delsjöområdet till Ugglums by. Där finns en berättelse om ett stort guldfynd på 1700-talet.

Part. nr 13 år 1766.
Part. nr 13 år 1766.

En sägen, som faktiskt kan vara sann, berättar om att det under slutet av 1700-talets hittades en större guldskatt på Ugglum Högens ägor öster om byn. Det sägs att fyndet bestod av några tjocka armringar och andra smycken av guld. Erik Bergendahl som skrev ”Partille krönika” gjorde under början av 1900-talet en del efterforskningar men lyckades inte spåra vad som hänt med guldet. Det finns två platser på lantmäteriets kartor som skulle kunna indikera att där hittats guld, Gullringen, Gullrings håla, Gullringslyckan och Gullringsdalen. Ortnamns forskaren Hjalmar Lindroth (Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän I. Ortnamnen i Sävedals härad) tvivlar dock på att platser med ”guldnamn” alltid skulle ha uppkommit på grund av att man där hittat guld. Han lyfter fram ”Gullpenningen” i Landvetter som skulle ha fått sitt namn av den goda jordmånen på platsen. Det är givetvis också en tänkbar förklaring.

Ugglum är en av de äldsta byarna i området så det är inte otroligt att här skulle kunna ha gjorts fynd av stora guldringar likt de som exempelvis påträffats i trakten av Trollhättan – se denna länk till Guldrummet.