Kospängerna vid Kåsjön

Lucka20

Kåsjön har en smal midja som erbjuder möjligheten att bygga en bro eller en spång. Idag får vandrare ta sig runt vattenytan men i äldre tid fanns en enklare bro på denna plats som underlättade för bönderna i Gökegården, Öjersjö att föra sina djur ut på betesmarken.

spanger1701

Kospängerna fanns redan 1701 och är utritad på en lantmäterikarta. Detta var en viktig anläggning för bönderna och spängerna användes under flera århundraden, än i dag kan man faktiskt se resterna av spängerna under vattnet bara några meter från cachen. Bredvid kornas spång/bro fanns Hästespängerna, men det var inte någon spång utan ett vadställe där hästarna tog sig över. På kartan ovan finns spängerna markerade med nr 5 och dessutom en gulmarkerad väg som var den stig som korna gick, och som människor än idag använder även om spängerna är borta sedan mer än ett århundrade.

Idag får man ta sig under vattenytan för att hitta spåren av kospängerna.
Idag får man ta sig under vattenytan för att hitta spåren av kospängerna.