Blå Tornet på Korpberget

Lucka17

Under 1800-talet skapades en engelsk park kring Stora Torp, i en sådan skall det finnas ”sevärdheter”, det kan vara grottor, tempel eller utsiktstorn. På Stora Torp nöjde man sig med att bygga ett torn, Blå Tornet på toppen av Korpberget med milsvid utsikt.

Blå tornet.
Blå tornet.

Fotografiet ovan visar Blå tornet år 1898. Tornet var uppfört på Korpbergets högsta punkt med en enastående utsikt långt ut över Hisingen. Idag växer stora träd på bergets sluttningar vilket skymmer utsikten. Det finns ännu kvar en del lämningar på platsen där tornet stod fram till början av 1900-talet. Några fästpunkter av järn i berget avslöjar en del av tornets förankring och en mängd stenar som idag ligger kringströdda är resterna av tornets grund.
Kring Blå tornet höll herrskapet på Stora Torp ofta utflykter. Ett exempel på detta var den årliga gökottan där alla anställda vid gården deltog i en stor fest.

Den fina väg/stig som idag leder upp till Korpberget hör samman med tornet, dels själva byggandet, dels att det skulle vara möjligt att köra häst och vagn hela vägen upp för ”herrskapet” på gården.

Källa: Artikel i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT) 24 april 1961 av Nils Boström, ”Stora Torp”.