Färgerås

Lucka12

Färgerås eller Färgeråsberget som det kallades under 1780-talet var tidvis uppodlat på den östra sidan, närmast Delsjökolonin. Det var inte den bästa odlingsmarken men omfattande insatser gjordes ändå för att röja området från sten och dessa odlingsrösen finns ännu kvar.