Kjellgrens berg

Lucka10

Nära tomten där torpet Kleven låg finns ett märkligt format berg, eller snarare en klippa, som under lång tid bar namnet Kjellgrens berg. Namnet finns bland annat med i syneprotokoll från Häradsrättens vandringar i området när Stora Torps ägare begärde att få ta upp intagor på utmarken. Kjellgren var en torparfamilj som arrenderade torpet Kleven under många år. Torpet tillhörde Skårs gård och berget utgjorde gränsen mot Stora Torps nya intagor kring Gunla mosse.