Gravhögen vid Apslätten

Lucka7

Mellan bebyggelsen vid Kärrhöksgatan och Apslätten finns en av Delsjöområdets mest okända sevärdheter, en gravhög som troligen är från järnåldern.

”Fornminnena ge oss en antydan om bebyggelsen i Örgryte under äldre tider. Under stenåldern har, som hällkistan vid Kallebäck visar, socknens åkerbrukskultur varit samlad på Kallebäcks terrassen och sandslätten ovan Kallebäcks källa. Sockens bronsåldersgravar finna vi på krönet av Kyrkåsen vid Bagaregården, på Överåsberget och på höjden sydost om gamla kyrkan. Järnålderns gravar träffa vi på Videkärrsåsen, som en gång i tiden bildat en stor sammanhängande gravpalats. Tyvärr äro nu många högar bortodlade. Tydligen har socknens bebyggelse under järnåldern varit samlad i grannskapet, sannolik på Kyrkåsens sluttningar. Enstaka gårdar ha sedan legat spridda åt Kålltorps- och Kärralundshållet. En gravhög på åsen mellan Kålltorp och Kärralund minner nämligen om gammal bebyggelse här.” (Johan Alin i GHT 27 juni 1925)

Gravhögen sedd med bostadshusen kring Kärrhöksgatan i bakgrunden.  (Foto: Per Hallén 2012).
Gravhögen sedd med bostadshusen kring Kärrhöksgatan i bakgrunden. (Foto: Per Hallén 2012).

På vandringskartan över Delsjöområdet från 1946 finns graven utsatt, men söker man via ”Fornsök” idag så hittar man den inte.

På kartan från 1946 är gravhögen vid Apslätten tydligt markerad. Men idag är den bortglömd, inte ens i fornminnesregistret finns den med - men det kan man ändra på!
På kartan från 1946 är gravhögen vid Apslätten tydligt markerad. Men idag är den bortglömd, inte ens i fornminnesregistret finns den med – men det kan man ändra på!