Mullekolsmossen

Lucka6
Vet du inte var Mullekolsmossen ligger? Lugn, du är knappast ensam! Så vitt jag kunnat finna omtalas denna mosse bara vid ett enda tillfälle i skriftliga handlingar och det är i akten till laga skifteskartan. Mossen låg strax norr om Lilla Delsjön och strax öster om Kotången. Området ansågs möjligt att odla upp och var därför högre värderat än omgivande mossmarker. Någon odling blev det inte i området då det låg allt för avlägset från annan jordbruksmark och det fanns inga vägar till platsen.