Stora Torps tånge

Lucka5

Stora Torps tånge går långt ut i Stora Delsjön. Innan vattennivån höjdes i Delsjöarna 1777, 1869 och 1969 var tången större och bredare. Där den idag är som smalast, närmast Delsjöbadet, låg fram till 1860-talet torpet Näset eller Fiskaretorpet.

Under mitten av 1800-talet diskuterades att lägga om Boråsvägen och dra den över tången och vidare ut på Bratteklevsudde. Lyckligtvis blev inte den planen verklighet, då hade vi knappast haft Delsjöområdet kvar så som vi har det idag.

Näset