Korsningen: Skålmekärrsvägen / Härlanda skogsväg

Lucka3

Där Härlanda skogsväg möter Skålmekärrsvägen står en sten rest, den brukar tjäna som mötespunkt för många som skall ut och motionera i området. Det är nog få som känner till varför stenen står där!

Sten

Under åren efter första världskriget rådde det riktigt svåra tider, inte bara i Sverige utan i hela världen. Arbetslösheten var utbredd och staten gjorde omfattande satsningar för att få folk i arbete. Arbetslöshetskommissionen hade till uppgift att skicka arbetare för att bygga, bland annat vägar, runt om i landet. Så skedde även i göteborgsområdet och ett AK lag lät bygga denna väg, fram tills för några år sedan kunde man i fuktigt väder se en målning framträda på stenen där AK var tydligt men numret var så svagt att det inte gick att läsa. Idag har moderna klottrare förstört möjligheten att göra en säkrare tolkning av vad som en gång funnits på stenen.

De stora grusvägarna i området är nästan alla ett resultat av arbetslöshetsinsatser. Avsikten var inte att vägarna skulle vara till för motionärer, de var avsedda som vägar att hämta ut timmer ur stadens skogar.