Ormslätt

Lucka1

Idag är det första december och dessutom första advent! Varje dag fram till och med julafton kommer det att pågå en enklare ”lucköppning” på delsjoomradet.se. Varje morgon presenteras en plats, person eller händelse i Delsjöområdet. Bakom några av luckorna väntar sagor och sägner som har koppling till helgerna som nu närmar sig.

Härlanda tjärn

Mitt i den mörka årstiden kan det vara trevligt att se en bild från den ljusa sommaren! Badplatsen vid Härlanda tjärn är känd över stora delar av Göteborg. Varma sommardagar samlas här framförallt barnfamiljer. Vintertid är den populär bland skridskoåkare då tjärnen ofta fryser till tidigt och i det långgrunda vattnet vid badplatsen vågar många sig på att åka skridskor.

Tittar man på den laga skifteskartan över Delsjöområdet från mitten av 1800-talet så fanns här givetvis inte någon badplats. Det var ett området för betande djur och platsen kallades ”Ormslätt”. Mitt i det som idag är badplats mynnade ”Ormbäcken” dess torrlagda del kan man ännu se som ett dike invid parkeringen. Höjden öster om badplatsen bar namnet Ormslätts kullar. Det finns inte någon tradition kring namnet, men det är väl rimligt att misstänka att det här funnits mer orm än på andra ställen i området.

4 kommentarer

  1. Hur är det egentligen med avrinning och tillflöde av vatten till Härlanda tjärn? Enligt någon jag träffade en gång, så har tjärnet tillrinning via en källa i botten på sjön. Kanske en vandringshistoria? Men det finns inget större tillflöde som motiverar den realtivt stora tjärnen. Avrinningen är också lite diffus.

    1. Någon källa i botten av sjön har jag inte hittat några bevis för, även om även jag har hört den historien. Tillflödet kom inte bara från ”Ormbäcken” utan även från bergen runt om tjärnen. De stora mossmarkerna i riktning mot Skatås samlar upp vatten från ett stort område som till slut hamnar i Härlanda tjärn. Avrinningen är via diken och mossar ut mot Kärralund. Redan på 1700-talet utnyttjades vattnet från Härlanda tjärn för att driva kvarnen på gården Kärralund. Kvarndammen finns ännu kvar vid infarten till campingen.

      1. Ja det kanske räcker med dessa småbäckar. Den till Kärralund, är det den som kommer rusande nerför en brant och går under vägen till Skatås?

Kommentarer är stängda.