Smörslottets sista tid

Smörslottet 3 juni 1950 ur  Ny Tid.
Smörslottet 3 juni 1950 ur Ny Tid.

”Följer man den blivande spårvägslinjen förbi Torpaområdet till dess slinga, finnar man strax bortanför denna en liten bondgård eller torp kallas Smörslottet. Gårdsbyggnaderna ligger på en bördig slätt vilken skall bli det nya sjukhusets tomt så småningom. Gärden är alltså dömd att försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid. Den tillhör sedan mitten av 20-talet Göteborg stad och har arrenderats av lantbrukare Erlandsson. Än en skörd räknar han med att få in på gården innan det blir flyttning av, så vårbruket på går för fullt därute. Bostadshuset är i gott stånd vilket man även kan säga om de i vissa fall betydligt äldre uthusen. En härlig trädgård hör till och läget är vackert. Gården har på sin tid fött ett 15-tal kor, ett par hästar samt svin och höns. Den var på sjutton tunnland då, men har nu minskats till tolv.” Så skrev El-Torko i Ny Tid 3/6 1950, men Smörslottet skulle få stå kvar i fjorton år till innan en pyroman brände ned stugan strax innan grävskoporna skulle ta hand om hus och tomt.

Namnet Smörslottet diskuterades i nämnda tidningsartikel, men journalisten kände inte till att hela området förr gick under namnet Smörslätten, ett rikt jordbruksområde som gav föda åt många kor. En tillvridning av namnet till Smörslottet är därmed ganska logiskt.

Arrendator Erlandsson år 1950.
Arrendator Erlandsson år 1950.

En kommentar

Kommentarer är stängda.