Odling vid Bengtstorpet

Bengtstorpet har fått ett växthus!
Bengtstorpet har fått ett växthus! Foto: Per Hallén.

I tidigare inlägg har jag skrivit om förfallet och hoten mot Bengtstorpet, men nu har något hänt, torpet börjar få nytt liv och det har uppförts ett växthus. Det är, enligt uppgift, Park och Natur som skall ordna så att personer inom Fas 3 skall få bedriva odling i det nya växthuset och på små odlingslotter som skall ligga på andra sidan gångvägen, där torpets ladugård fanns tidigare. Vi får hoppas att detta leder till att torpet vårdas och räddas för framtiden.

Bengtstorpet med sitt nya växthus. Foto: Per Hallén.
Bengtstorpet med sitt nya växthus. Foto: Per Hallén.

Bengtstorpets historia 1813-1899

Bengt Larsson var den förste torparen på Bengtstorpet. Han hade tidigare varit torpare på Trefligheten (idag kallat Kolmaden) endast ett kort stycke från Bengtstorpet. Torpet började byggas år 1813 och troligen var Bengt själv med vid bygget. Stora Torps gård genomgick stora förändringar dessa år och det behövdes mer utrymme för fler torpare, som kunde arbeta på åker och äng. Torpet låg på en del av Lilla Torps intaga men man hade en överenskommelse, troligen muntlig, om gränsförändringen. Dagens Bengtstorp har inte många likheter med det hus som fanns här under större delen av 1800-talet.
Det gamla Bengtstorpet var uppfört i en enda lång länga där boningshus, fähus, loge och lada var sammanbyggda. Torpet hade endast en våning utan vindsutrymme. Boningshuset var byggt i korsvirke medan de övriga delarna var av timmer. På baksidan, den östra sidan, fanns det en stor vedbod som var något lägre än fähus, loge och lada. Fähuset hade rum för tre kor. Allt detta inrymdes på en yta på knappt 78 kvadratmeter.
Bengt stannade inte länge i torpet han namngett. År 1819 lämnade han torpet och Jon Petersson med hustru Anna Catharina Larsdotter samt sönerna Johannes och Christian flyttade in. De stannade knappt tio år på torpet, fram till 1831, då Jon avled och de övriga familjemedlemmarna tvingades lämna huset.
När utmarken skulle skiftas mellan gårdarna efter år 1843, stod det klart att Stora Torp hade en allt för stor andel av utmarken under sin gård. Stora Torp fick då avstå Bengtstorpet till Lilla Torps. I praktiken skedde detta år 1852. Det var då samma huslänga med bostad, ladugård och lada som hade uppförts omkring år 1813, som fortfarande stod kvar.
Sven Pehrsson fick därefter kontrakt på torpet. Han kom till Bengtstorpet år 1860 och skulle komma att stanna där resten av sitt liv. Sven kom från Virestad socken och hade med sig sin hustru Christina Johansdotter och sönerna Peter och Johan. Efter några år i huset ökade barnaskaran, när de fick flickorna Ida och Christina. Hustrun Christina Johansdotter avled 1883 och Sven blev ensam med barnen. Något år senare flyttade smeden Efraim Friberg Andersson med hustrun Augusta Charlotta samt deras sju barn in på Bengtstorpet. Frun och barnen lämnade torpet redan år 1889. Efraim stannade däremot kvar på Lilla Torp ända till 1896. Den gamle torparen Sven hade då gått bort, det skedde den 15 januari 1891.
I husförhörslängden för åren 1885-90 har man strukit Bengtstorpet och under perioden mellan åren 1890-97 nämns torpet inte alls. Sven och Efraim som nämndes ovan står istället antecknade under själva gården Lilla Torp. Något har tydligen hänt med torpet. Det är möjligt att man rev huset eller kanske att det brann ned. Det skulle dröja ända till år 1899 innan torpet var återuppbyggt. På kartan över Lilla Torps gård år 1899, kan man se att torpet har förändrats kraftigt. Det var inte längre en lång sammanhängande byggnad utan en manbyggnad med en ekonomibyggnad på var sin sida om vägen.

Källa: Hallén, P., Storstadens utmark. Delsjöområdets historia under 10 000 år. Göteborg 2007.