Fröjas altare

Fröjas Altare
”Altaret” på Fröjas kulle, Ugglum, ett stort bordliknande flyttblock som enligt sägnen fordom skall hava använts vid avgudadyrkan. Ur: Bergendahl, E., Partille krönika. Göteborg 1920. s. 59.

I närheten av Kvarnfallsvägen i Partille finns en liten höjd som faktiskt utgör en utlöpare av Delsjö- Kåsjöområdet. Där har nu skogsmaskiner arbetat för att förbereda inför ny bebyggelse som varit planerad länge, planen är att uppföra 34 småhus i området.

Frejas kulle
Fröjas kulle

Mitt i det som varit ett litet strövområde för de boende i närområdet finns den märkliga stenen ”Fröjas altare”. Sägnen sägnen berättar att altaret, som ligger på Fröjas kulle, skulle ha varit en blotplats.

Erik Bergendahl berättar i Partille krönika, s. 59, följande: ”Stenen är ett manshögt flyttblock som ligger upplagt på en bergsknalt, Fröjas eller Frögas kulle benämnd, ovanför den västligaste av gårdarna i Ugglum Hultet. Blocket har ungefär oval genomskärning och är slätt upptill som ett bord. Jag har hört gammalt folk kalla det för ”altaret”, och det berättas en del sägner om detsamma. Bland annat har jag hört sägas att hedningarna skulle hava offrat därstädes.” Lite längre fram (s. 209-10) berättar Bergendahl följande sägen: ”På en bergås å Ugglums bygs utägor, benämnd Fröjas kulle, finnes en stor, egendomligt formad sten. Den är av manshöjd, har ungefär oval genomskärning och är slät som ett bord på uppsidan. Om denna ve man berätta, att den kommit till sin plats under syndafloden, då vattnet förden den med sig. Under hednatiden skall här varit blotplats och stenen kallas av de gamla för Fröjas altare. Under stenen skall en stor skatt finna förborgad. Man vet också på vilket sätt skatten skall kunna göras åtkomlig. Man har blott att passa på när en ”svart korp” flyger över stenen och då kasta stål på den, varvid stenen genast skall flytta sig och guldet komma i dagen”.

Att bevisa blotplatsens existens är svårt, nästan omöjlig. Jag har nu efter att skogsmaskinerna gått över platsen varit där och sökt efter möjliga spår men utan resultat.

Platsen är spännande genom denna sägen, men den har inte varit ett tillräckligt starkt argument för att skydda området från bebyggelse. Det stora stenblocket skall dock få vara kvar sägs det i detaljplanen, låt oss hoppas att man inte ”av misstag” spränger bort det när bygget startar.

Litteratur: Bergendahl, E., Partille krönika. Göteborg 1920.

Fröjas altare år 2008.
Fröjas altare år 2008.
Fröjas altare 2013.
Fröjas altare 2013.