Ingen fara för Delsjöresevatet som får golfbana och restaurang (år 1950)

Jag fortsätter på förra veckans tema och hämtar åter en längre text från en tidningsartikel om Delsjöområdet. Denna gång är det tidningen G.T. som den 9:e juli 1950 hade följande artikel införd.

Södra delen av Delsjöområdet kommer att bevaras ungefär som det är idag. Det ska visserligen bli en golfbana till höger om stora Delsjön, som synes överst t.v. men den kommer närmast att förhöja skönheten, påstås det. Man kan se hur bebyggelsen snikit sig in på reservatet vbåde vid Olbergsgatan närmast och Iskällareliden mellan Lilla och Stora Torp. Det skall inte bli någon mer bebyggelse att tala om i den kanten, lovas det.
Södra delen av Delsjöområdet kommer att bevaras ungefär som det är idag. Det ska visserligen bli en golfbana till höger om stora Delsjön, som synes överst t.v. men den kommer närmast att förhöja skönheten, påstås det. Man kan se hur bebyggelsen snikit sig in på reservatet både vid Olbergsgatan närmast och Iskällareliden mellan Lilla och Stora Torp. Det skall inte bli någon mer bebyggelse att tala om i den kanten, lovas det.

”Delsjöreservatet i öster mot gränsen till Partille kommun har blivit något av en ögonsten för göteborgarna av idag, särskilt ungdomen. Där finns friluftsbad vid Västra Långvattnet och Härlanda tjärn, som också får vara skridskobana på vintern, där finns Skatås, skidbackar, ridvägar och en ridbana, härliga promenadvägar och dito stigar i en underbar natur samt mycket annat. Men bebyggelsen tränger på från väster och göteborgarna undrar hur det skall gå med reservatet i framtiden. De ser, hur flikar av bostadsområden har skjutits in på området, och anar oråd.

Det är emellertid ingen fara, förklarar fastighetsdir. Frans Persson. Nu är det snart slutbyggt i västra delen av området, det som ligger nämast Delsjövägen. Däremot skall hela området norr om Härlanda tjärn upplåtas för bostadsbebyggelse och så blir det en sjukhusstad vid Smörslottet och ev. ytterligare ett småstugeområde öster om vägen mellan Fräntorp och Härlanda tjärn. Men från höjderna norr om tjärnet och till Boråsvägen i söder skall naturen bevaras i ungefär det skick den nu befinner sig. En golfbana på Gunla mosse kommer inte att förstöra den utan snarare bidraga till att området blir ännu snyggare och livligare frekventerat. Och kanske golfspelet kan göras till en göteborgarnas favoritsport i lika hög grad som fotboll och segling. Man har vissa förhoppningar i den riktningen, naturligvis genom arbete på lång sikt med stöd från de kommunala myndigheterna. Ja, varför inte? Man kan fördriva tiden på sämre sätt än att tillbringa den ute i vacker natur och misshandla bollar med klubbor.

Nya ”Ekmanska”

Det nya sjukhuset, som blir större än Sahlgrenska f.n. har fått slätten kring Smörslottet – omkring 250000 kvm. – till sin disposition och har möjligheter till ytterligare expansion åt öster. Då måste emellertid den nuvarande vägen mella Härlanda tjärn och Fräntorp flyttas och det är stadsplanerarna beredda på. Nya ”Ekmanska sjukhuset” skall anläggningen, som blir en hel liten stad, kallas. Spårväg håller på att dragas fram från Vidkärr med en vändslinga utanför stora ingången. Torpagatan blir den stora pulsådern för bilar och andra fordon som inte behöver spår för sin fortkomst. Det blir således väl sörjt för förbindelserna med storstaden västerut, vilket med säkerhet också kommer att behövas.

Stort villaområde

Söder om sjukhusområdet har stadsplan fastställts för ett villaområde på närmare 800 000 kmv., begränsat av Torpa- och Ellösgatorna i nordväst, Renströmska sjukhusets område i väster, bergpartier norr om Härlanda tjärn i söder, vägen mellan Fräntorp och Härlanda tjärn i öster samt bergsluttningar, som avskärmar sjukhusområdet i nordost. Här skall det byggas både friliggande och radhusvillor, plats har undantagits för en folkskola, två lekstugor och daghem, butikscentrum i mitten och ändå finns lite över för kommande behov. En stor matargata går tvärs igenom villaområdet från Torpagatan omedelbart öster om Vidkärrs barnhem och får ev. en busslinje. Man justerar gränsen för Renströmska sjukhusets område något för att dra fram en ersättning för den nuvarande promenadvägen från Vidkärrs barnhem till Härlanda tjärn.

Det blir ett av stadens tjusigaste bostadsområde, då terrängen är mycket kuperad och de allmänna platserna på grund härav blir både många och stora. Dessutom kommer det ju att ligga lldeles invid Delsjöreservatet, vars gräns åt norr således torde vara fixerad.

Staden har redan fått arbetstillstånd för gatorna i första etappen och troligen kommer där att byggas på nästa års kvot. Man tar inte hela området på en gång utan börjar närmast det blivande sjukhusområdet och Renströmska sjukhuset.

En fri glugg vid Stora Torp

Går man däremot till gränsen mot väster är det mer obestämt. Vid Apslätten blir det emellertid inte någon mer bebyggelse. Hasselblads planer på att uppföra en kamerafabrik i närheten – firman behövde ett område med så dammfri luft som möjligt – men de planerna har nu ändrats och kamerafabriken förläggs betydligt mer centralt – till Lilla Bommen – utan hänsyn till dammig luft.

Vid Lilla Torp blir det möjligen några villor i radhus i dalen mellan Kärralund och Lilla Torp. Det blir emellertid ingen stor historia och inte alls någonting i stil med HSB:s kil invid Iskällareliden mellan Lilla och Stora Torp.

Vid Sota Torp hävdar fastighetsdirektör Persson att det bör vara en öppen glugg från reservatet ut mot väster. Där finns några stora öppna fält, som användes till provisoriska bollplaner, och det vore synd att bygga för den gröna skogsridsån. Man har inte heller planerat någon hyreshusbebyggelse på detta område och ingen annan bebyggelse heller för den delen.

Ingen bebyggelse i söder

Fortsätter man söderut kan man med tillfredsställelse notera, att det inte finns några planer på att nagga Delsjöreservatet i kanterna. I Skår är det slutbyggt utom i Förtroligheten, där stadsplanen är fastställd men inte helt genomförd. Man kommer inte att inkräkta på reservatet och det sker inte heller norr om Boråsvägen. Där utgör det höga bergsparitet f.ö. en naturlig gräns.

I grusgropen under berget vid Kallebäck kanske det blir en vatten fabrik eller någon annan icke störande industri. Framtiden för Delsjöreservatet tecknar sig sålunda ganska ljus enligt de nuvarande planerna.

Skulle någon försöka ändra på dem i avsikt att spoliera göteborgarnas vackra fritidsområde är vi övertygande om, att motståndet kommer att bli hårt och bestämt som nägr någon yppar fula avsikter beträffande Slottsskogen eller Allén.

Restaurang vid Delsjön?

Men själva Delsjöreservatet då, kommer det att förbli i sitt nuvarande skick? Vi har redan nämnt golfbanan, men f.ö. ämnar man i görligaste mån bevara naturen i oberört skick och i varje fall inte ingripa för att göra någon trädgårdsanläggning av det hela, möjligen kultivera och försköna lite här och var. En restaurang eller ett värdshus vid Stora Delsjön skulle göteborgarna säkerligen uppskatta och det har också varit på tal att bygga något för både sommar- och vinterbehov i närheten av teknikbacken mot sjön. Även om göteborgarna inte får något friluftsbad vid Delsjön, som har föreslagits, så finns det ändå anledning att göra ett besök där för att njuta av den vackra utsikten. Redan nu går en bilväg nästan ända fram förbi vattenverkets anläggningar.

Radar”