Göteborgarna nya ”grönbete” – Delsjöområdet 1966

Så här tänker man sig i regionplanekontoret i Göteborg att ett färdigt Delsjöreservat skall se ut. Reservatet begränsas av den streckade linjen. De strackade områdena avser bebyggelse. Förkortningarna avser sjukhus och parkeringsplatser. Ur tidningen Arbetet 17 oktober 1966.
Så här tänker man sig i regionplanekontoret i Göteborg att ett färdigt Delsjöreservat skall se ut. Reservatet begränsas av den streckade linjen. De streckade områdena avser bebyggelse. Förkortningarna avser sjukhus och parkeringsplatser. Ur tidningen Arbetet 17 oktober 1966.

I tidningen Arbetet skrev Nils Viktorsson följande artikel den 17 oktober 1966.

Nu är det verkligen bäddat för ”grönbete” av framtidens göteborgare. Det nya Delsjöreservatet inpå stadens knutar blir ett friluftsparadis av tidigare helt oanat slag, fritt från störande trafik, främmande anläggningar m.m.

Redan tidigare har många från Göteborg utnyttjat delsjöterrängen. Hit har skolorna förlagt utflykter, hit har många söndagsvandrare sökt sig. Här har funnits vandringsleder och ridbanor, skidspår m.m.

* Störningar

Men det har ockskå funnits många störande moment. Inte har man fått bada i Delsjöarna. Det har Göteborgs vattenverk satt P för. Nära nog mitt i denna underbara terräng har Göteborgs renhållningsverk sin stora tipp (Brudaremossen). En vildvuxen fritidsbebyggelse har fått breda ut sig i vissa delar. Det behövs trafik till TV-sändaren osv. Och i bakgrunden har hela tiden funnits vägplaner. Det har gällt frågan om var man skall dra den stora ringleden mellan Mölndal och Partille.

* Vägplaner

Det har funnits förslag om att den skulle gå fram rätt genom den vilda terrängen mellan Delsjöarna och Kåsjön till Fingösa och Mellby, dvs strax öster om Delsjökärr och Långvattnet. Nu börjar det av allt att döma bli annat ljud i skällan. Man börjar inse betydelsen av att bevara hela Delsjöområdet (också den vilda terrängen öster om stadsgränsen) som ett reservat för friluftsliv och fritidsverksamhet.

* Omistlig pärla

Regionplanekontorets uppfattning i denna fråga tolkas av regionplanechefen Bertil Hultén: – Delsjöreservatet är en omistlig pärla i en tätbebyggd storstadregion. Vi kan inte acceptera att det styckas sönder av t ex en större trafikled.

* Stora planer

Hur kommer morgondagens delsjöreservat att se ut?

En del är klart medan annat ännu befinner sig på planeringsstadiet. Redan nu finns här teknik- och hoppbackar i västra delen av reservatet för vintersportarna liksom möjligheter till längdlöpning. För vintersportens del förutses en ny slalombacke i nordost mot Partille. I östra delen av reservatet skall det också kunna bli ypperliga chanser för utflykter såväl sommar som vinter och Partille kommun har stora planer för Kåsjön.

* Kåsjöbadet

Den redan befintliga friluftsanläggningen skall här byggas ut på många olika sätt och få en standard och tillgänglighet som gör den mycket attraktiv för partilleborna. Här blir det plats för bad, småbåtsverksamhet, vissa landidrotter, servering m.m. Den nyligen klara stora golfbanan i väster får en östlig pendang söder om Kåsjön, sydväst om Delsjön finns bågskyttebanan och i det sydöstligaste hörnet av reservatet ett stort område för bl a scouting.

* Nytt Skatås

Också Göteborgs stad har stora planer på gång för Delsjöreservatet. Redan på måndag väntas sålunda Idrottsnämnden besluta om att hos kollegiet begära projekteringsanslag för ett utbyggt Skatås. Denna anläggning är nu hård nerkörd och måste byggas om i grunden. Först och främst gäller det att dra fram vatten och avlopp och bygga en ny bastu. Senare blir det fråga om att uppföra ett sporthotell med 222 bäddar i 4- och 6-bäddsrum och att förnya stugbeståndet. Alt som allt gäller det enbart vid Skatås ett projekt på ca 6 miljoner kronor.

* Brudaremossen

När Renhållningsverket fått klar den nya stora sopförbränningsanläggningen vid Sävenäs är det meningen att all tippning skall upphöra vid Brudaremossen. Då drar istället idrottsfolket in här. Över allt skräp tippas ett tjockt lager fyllning och sedan blir här plats för bollplaner, idrotts och lekfält. Kort sagt: här skall skapas utrymme för vardagsidrotten.

* Badplatser

Det skall bli många tillfällen till bad i ett totalplanerat delsjöreservat. I Kåsjön i öster och Härlanda Tjärn i nordväst är det redan nu möjligt att bada liksom bl a Långvattnet. Man räknar med att så småningom skall också Delsjöarna släppas fria för badning i och med att de stora investeringarna på Va-sidan i Göteborg blir klara.

* Tillgängligt

Området skall bli lätt tillgängligt då det på så gott som alla sidor skall vara kringränt av stora trafikleder. På ett tiotal olika platser runt och inom reservatet (bl a Brudaremossen, teknikbacken och Delsjökärr) skall anläggas stora parkeringsplatser för bilisterna.

* Gränsfrågor

Mycket av planerna för Delsjöreservatet befinner sig ännu på planeringsstadiet. De förverkligas undan för undan. För dagen är det bl a aktuellt att få till stånd ett bättre samarbete över kommungränserna mellan Göteborg, Partille och Råda och att för stadens del få klarlagt vilken kommunal instans som egentligen skall ha hand om arbetet med Delsjöreservatet (Idrottsnämnden, Gatunämnden eller Skogsnämnden).