Utbyggnad av kontor, hästhagar och tennisanläggning vid Lilla Torp

Växthusen vid Lilla Torp rivs under oktober månad 2011. Foto: Per Hallén.
Växthusen vid Lilla Torp rivs under oktober månad 2011. På platsen är det nu tänkt att det skall bli hästhagar.  Foto: Per Hallén.

Hösten 2011 revs de gamla växthusen vid Lilla Torp snabbt och ”tyst”, nu har en plan upprättats för att bygga ut bland annat tennisanläggningen och nya hästhagar för polisens rytteri.

I planbeskrivningen skrivs följande:

”Detaljplanen medger uppförande av 4 tennisbanor; två framför befintlig anläggning mot Töpelsgatan på nuvarande parkering öster om infarten och två söder om idrottsanläggning på platsen där växthuset till Lilla Torps Gård har legat. För att klara verksamhetens parkeringsbehov tillåter detaljplanen ett nedsänkt parkeringsgarage i ett plan med tennisbanor ovanpå ut mot Töpelsgatan. Dessa banor ska vara utebanor medan de på växthusplatsen måste täckas in för att inte komma i konflikt med rytteriverksamheten. Planbestämmelse reglerar detta.

Stora delar av befintliga tennisbyggnader ligger i gällande plan på mark som inte får
bebyggas. Dessa legaliseras i planförslaget och de två befintliga utomhusbanorna på
innergården ges möjlighet till att täckas över. Byggrätt ges även för att möjliggöra för
2 vånings kontors del ut mot parkering som idag är 1 våning.
Samtliga byggnader söder om tennisanläggningen; stall, förråd, Lilla Torps
trädgårdsmästarbostad legaliseras. Trädgårdsmästarbostaden skyddas med q
-bestämmelse om att byggnaden inte får förvanskas exteriört.
Ny hage föreslås intill föreslagna tennisbanor på platsen där växthuset tidigare legat
och befintliga hagar utökas, dels genom sammanslagning dels genom att flytta befintlig ridbanan 8 meter åt öster.”
Det är givetvis bra att före detta trädgårdsmästarbostaden vid Lilla Torp får ett visst skydd, synd bara att växthusen har försvunnit. Att platsen där växthusen stod omvandlas till hästhagar är svårt att ha invändningar emot då platsen redan är förstörd.
Den före detta trädgårdsmästarebostaden innan den omvandlades till hunddagis. Foto: Per Hallén 2011.
Den före detta trädgårdsmästarbostaden innan den omvandlades till hunddagis. Foto: Per Hallén 2011.

Men, som Lars-Erik skriver i sin kommentar, det planeras också tennisbanor på samma plats!

tennis

Närmast stallet skall det bli hagmark, sedan finns två tennisbanor inritade närmast nuvarande Hunddagiset. I planen skrivs; ”medan de på växthusplatsen måste täckas in för att inte komma i konflikt med rytteriverksamheten. Planbestämmelse reglerar detta. Inget krav på tak över anläggningen finns dock.” Det innebär att någon form av väggar måste uppföras för att inte störa hästarna, med andra ord tänker man sig en stor ”låda” på platsen, dessutom uppförd på en höjd vilket medför att den blir riktigt störande i landskapet.

 

2 kommentarer

  1. Läser man detta noga så ser det ut som att man bygger 2 tennisbanor på platsen där växthusen låg med en tillåten nockhöjd på 10, 5 m. Detta menar jag är en massaker på hela området. Detta området borde tillhöra polisens hästar eller ”hunddagiset”. 10 m höga byggnader hör inte hemma där. Det är nog med at GLTK en gång fick riva den äkta trädgårdsmästarboligen som låg i den SV delen av dagens tennisbanor.

    1. Det är helt riktigt Lars-Erik, jag har uppdaterat inlägget. Det vore verkligen att helt förstöra området med två inbyggda tennisbanor, en stor ”låda” kommer inte att passa in i området.

Kommentarer är stängda.