1700-tals kartor över Delsjöområdet – ett arkivfynd

I veckan som gick gjorde jag en ny upptäckt av kartor över Delsjöområdet. Fyndet gjordes i Krigsarkivets omfattande kartsamling som nu till stora delar digitaliserad och fritt tillgänglig via nätet. Gå till http://www.svar.ra.se/ och välj databaser och digitala arkiv, där hittar du Krigsarkivets kartsamlingar.

Den första kartan är från 1725 (Sverige Topografiska kartor, Göteborgs och Bohus län, detaljkartor, SE/KrA/0400/15B/039 a (1725), bildid: K0002930_00001) Den andra kartan är något yngre, helt säkert efter 1777 då Kärras damm finns utsatt och den byggdes det året (Sverige Topografiska kartor, Göteborgs och Bohus län, detaljkartor, SE/KrA/0400/15B/038, bildid: K0002929_00001)

Översikt av Delsjöområdet 1725
Översikt av Delsjöområdet 1725

Det är faktiskt ganska lätt att orientera sig på kartan från 1725. Kartan är inte orienterad  med norr uppåt som vi är vana vid, istället är väster uppåt på kartan. Därmed kommer Stora Delsjön (Delesjiön) överst och Lilla Delsjön (Östra Dele Siön) längst ned. Biörketjärn finns också utsatt. I Delsjön finns även Delesiö Kalf utsatt, det är samma område som ibland kallades Lilletjärn, i det närmaste en egen liten sjö.

På kartan från 1725 finns flera namn, några är kända sedan tidigare och beskrivs i Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän II. Ortnamnen på Göteborgs stads område jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg. Utgiven i 3 häften 1925, 1927, 1929.

Bratteklev betyder den branta kleven, en beryktad del av landsvägen mellan Göteborg och Borås som var besvärlig för de resande.

Flybergen sägs ha fått namn av Flymossen (gungfly) i Lindroths ortnamnslista, men där spårar han namnet tillbaka till 1801, bevisligen var det i bruk nästan ett århundrade tidigare!

Kiärra Kotånge är ett namn som användes långt fram i tiden, än idag står det Kotången på vandringskartan över området. Nu kan det beläggas att namnet var i bruk redan 1725.

Swedhsmossen och berget med samma namn är även de kända även från senare kartor.

Gårdasand nära dagens Delsjöbad är ett namn som jag inte träffat på tidigare och som inte behandlas i ortnamnslitteraturen.

1777_närbild
Kartan är från 1777 eller några år senare.

Den odaterade kartan går tack vare detaljerna att ändå placera in i tiden. På Kartan finns Kiarra dam utsatt, den byggdes 1777, därmed kan kartan inte vara äldre. Även denna karta tar upp ”Gårdasand”. Dessutom markeras ett Torp, som troligen är soldattorpet nära den plats där polisen har en skjutbana idag. Dessutom finns en Jättegrav utsatt, det är alltså hällkistan, Kung Rings grav.

Axenuhs som finns utsatt på kartan har jag ännu inte lyckats ”avkoda”!

Det kommer säkert att finnas anledning att återkomma till dessa kartor i framtiden.