Kallebäcks skola

Foto: Per Hallén 2013
Kallebäcks skola. Foto: Per Hallén 2013

Den lilla skolbyggnaden som idag ligger omedelbart intill motorvägen är ett riktigt bra exempel på små skolor på landsbygden under 1800-talet. Kallebäcks skola öppnades 1885 och är bygd av rivningsvirke från Örgryte (eller Underås) Fattigfriskola som byggdes redan 1805. Fattigfriskolan var Örgrytes första skola och det är intressant att den fått fortsatt liv genom flytten till Kallebäck, om än att huset inte är lika stort som när byggnaden stod vid Underås. Då hade skolsalen plats för ett hundratal skolbarn. Fattigfriskolan fick ge plats åt den nya järnvägen, västkustbanan som drogs fram under 1880-talet. Kallebäcks skola bestod av endast ett klassrum och en lärarbostad med ett rum och kök. När skolan invigdes den 1 februari år 1885, hade den 51 elever. Vid stängningen 1 juli år 1974 gick endast 13 elever i skolan.

Det är den enda bevarade skolbyggnaden uppförd i trä från denna tid som finns kvar i Göteborg.

Källor:

Lönnroth, G. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg : ett program för
bevarande. Del II. s. 144.

Stenström, F. Örgryte genom tiderna. Del I. Göteborg 1920. s. 35-37.