Mer belysning i Delsjöområdet?

Folkpartiet och Moderaternas ledamöter i stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har med stöd av Kristdemokraterna lagt fram ett förslag att undersöka möjligheten att bygga belysning utmed östsidan av Härlanda tjärn samt från Stora Torp upp till Delsjöbadet.

Elljus
Behöver vi fler vägar med belysning i Delsjöområdet?