Brudaremossen: Ett historiskt giftberg

Brudaremossen

Enligt sägnen skall ett brudfölje ha drunknat i mossen någon gång långt tillbaka i tiden. Detta är en mycket osäker sägen kring en farlig och blöt mosse. Även idag är platsen farlig, men inte för att det finns risk att drunkna, utan för att det finns tonvis av gifter inne i ”berget”.

Den intet ont anande förstagångsbesökaren i Delsjöområdet kanske tror att det är en naturlig kulle som reser sig ur marken, men så är det inte!

Står man nere vid skidklubbens stuga inser man lätt hur mycket avfall som lagrats här från 1938 till 1978. Under den tiden var kontrollen av vad som tippades minst sagt dålig, olja, kemikalier, slaktavfall allt blandades på soptippen. Nu börjar oron växa för att sopberget skall börja läcka farligt avfall, i värsta fall rakt ut i vår dricksvatten! Det har under åren gjorts en hel del åtgärder vid tippen. Nya dammar har byggts för att skydda omgivande vattendrag och hela tippen kläddes in i lera. Nu kommer det att krävas nya åtgärder för att försöka stoppa gifter att läcka ut. Det lär vara ett arbete som inte tar slut under vår tid och förmodligen ett ansvar som kommer att läggas på många, riktigt många, generationer fram i tiden.