Bengtstorpet utan arrendator

Nu har arrendatorn av Bengtstorpet gett upp, det var utsiktslöst att fortsätta så staden har nu åter tagit kontrollen över torpet. Allt som förre arrendatorn Mats Eriksson byggt upp i form av plank och tillbyggnader har nu rivits och bara stugan återstår på en helt rensad tomt.

Bengtstorpet

Vad som skall hända med Bengtstorpet, och för den delen alla andra äldre byggnader i Delsjöområdet, är mycket oklart. Ännu är t.ex. inget beslut fattat kring de värdefulla ekonomibyggnaderna vid Stora Torp.