Skårs äldsta historia

Skårs huvudbyggnad är från 1700-talet och idag den enda äldre bevarade byggnaden från gården.
Skårs huvudbyggnad är från 1700-talet och idag den enda äldre bevarade byggnaden från gården. Foto: Per Hallén 2013.

I dagens ”söndagsläsning” skall vi besöka Skår under slutet av medeltiden och början av den tidigmoderna tiden. Jag återger här ett utdrag ur ”Wilhelmsson, SA. Örgrytegårdarna samt några göteborgslanderier. Inbundna stenciler vid Göteborgs universitetsbibliotek.” kapitel om Skår. Det är en textsamling som är läsvärd, men svår att hitta. Det är inte otänkbart att jag kommer med fler utdrag ur denna text kring Skår längre fram under våren.

———-

Ur Wilhelmsson, SA. Örgrytegårdarna samt några göteborgslanderier:

I ett dombrev från 1496 nämnes bland andra örgrytebor ”Erik Olsson i Skor”.(1) Det är den äldsta påträffade handlingen, vari Skår nämnes. Egendomen var i motsats till många andra örgrytegårdar aldrig frälse. Den upptages i 1550 års jordebok som två skattehemman.

I nya Lödöse Tänkeböcker 1592 behandlas en rättegång, vari ”Esbiörn i Skår” är inblandad:

”Samma dagh kom för rette Suenn Ollsonn i Suinn sundh i Skarnhella och bleff beskyllatt af Esiörn i Skår, ath hann hade stulith ifrånn honom thenne eftherskrefne partzeler: 2 skorther, 2 serker, 2 wllenskoorther, ith lakenn, ith tysk bolsteruar, 4 redh fårskinn, ith par hosser, 2 guthanna kåpespenne, 2 par wanter, en åffuedell, 2 par byxzer, en neseduch, huilken tiuffnadh samma Suenn Olsson för rätte bekienndhe, ath hann stulith hadhe, och blef neder satt i stadzssens fenngzle till widare ransachningh.”(2)

Straff skulle utmätas, och rätten beslöt att Olsson skulle få ett lindrigt sådant, tydligen på grund av förmildrande omständigheter. Hur ett lindrigt straff för stöld Anno 1592 var beskaffat, framgår av utslaget: ”Bleff samma Suenn Olsson benådder för gode mennz bönn skuldh att nyta ith lidelighett straf, som ähr ath strafuas wedh kåckenn och mistas thett enna öratt, och sidann föruisas stadenn herifrånn och öfuer på Hisinghenn.” (3)

Namnet Esbiörn synes ha varit populärt i Skår under 1600- och 1700-talen ty det förekommer ofta. Troligen är det fråga om ättlingar till den år 1592 omnämnde, som tack vare detta tingsprotokoll på r1930-talet fick en gata i Skår uppkallad efter sig – Esbjörns väg. År 1601 fanns emellertid en ”Erich i Skor”. Han var med bland dem, som gick i borgen för ”Laris i Bödh”. Den sistnämnde hade ådragit sig en dödsdom, som dock blev mildrad till 40 dalers böter.(4)

Noter

1. Örgryte genom tiderna av F. Stenström.

2. Göteborgs Jubileumspublikationer: VI sid 269

3. Göteborgs Jubileumspublikationer: VI sid 271

4. Göteborgs Jubileumspublikationer: VI sid 481