Stora Torp 1815 idag och 20xx?

Idag finns samma fri vy mot Stora Torp som det fanns innan TV-huset byggdes.
Idag finns samma fri vy mot Stora Torp som det fanns innan TV-huset byggdes. Foto: Per Hallén 2013.

Idag kan vi se Stora Torp omgivet av stora öppna ytor, ungefär som det var när jordbruket var i drift på gården. Tänk om det skulle gå att bevara öppenheten och ordna en vacker entré till Delsjöområdet. Stora Torp är den bästa entrén för alla göteborgare som väljer att åka spårvagn, här kommer man direkt ut i ett vackert skogslandskap med rika kulturhistoriska värden.

På kartan från år 1815 har jag lagt in den tänkta framtida bebyggelsen.
På kartan från år 1815 har jag lagt in den tänkta framtida bebyggelsen, markerat med röda streck.

Kartan från 1815 visar Stora Torp innan stenslottet byggdes, men de stora öppna åkerytorna var ändå de samma långt fram i tiden. På den historiska kartan har jag markerat det område som är tänkt att bebyggas inom en relativt snar framtid. Planen är dock överklagad till länsstyrelsen och det är oklart när (för jag tror inte det blir om) området bebyggs.