Torpet Rosendal

Till höger i bild låg torpet Rosenda. Foto: Per Hallén
Till höger i bild låg torpet Rosendal. Foto: Per Hallén 2012

Rosendalsgatan är huvudleden genom Björkekärr, men de som vet varför gatan fått sitt namn är nog lätt räknade! Slår man upp gatans namn i Greta Baums ”Göteborgs gatunamn 1621-2000” får man endast veta att: Rosendalsgatan Sävenäs 1948. Efter fastigheten Rosendal vid gatans norra del.

Denna husgrund är allt som återstår av torpet. Foto: Per Hallén 2012.
Denna husgrund är allt som återstår av torpet. Foto: Per Hallén 2012.

Rosendal var ett torp under Vidkärrs gård, det uppfördes under sent 1820-tal och omnämns i husförhörslängderna för första gången 1828. Då brukades det av Anders Jonasson och Maria Petersdotter. Rosendal var gården Vidkärrs första torp på utmarken.
På vissa torp bodde familjer under lång tid och lämnade efter sig spår i våra skriftliga källor, så var inte fallet med Rosendal. Det fanns inte någon stabilitet, när det gäller torpare och arbetare. In- och utflyttningstakten var hög. Vissa år byttes torparen ut två till tre gånger. Det gör att det inte blir meningsfullt att gå in närmare på husets invånare, det skulle endast bli en lång lista med namn. Istället kan vi undersöka torpets byggnader.
Närmast nuvarande Rosendalsgatan fanns boningshuset och lite längre in mot det som idag är grönområde låg ladugården. På andra sidan nuvarande Rosendalsgatan fanns en bodbyggnad. Torpet finns inte beskrivet i några brandförsäkringshandlingar från 1800-talet. Den första utförliga beskrivningen är från år 1926, då Göteborgs stad köpte Vidkärrs gård med underlydande torp.

”Torpet Rosendal. Boningshuset är uppfört av plank, rödfärgmålat och täckt med tegel, innehållande tre rum och två kök jämte ett rum utan eldstad. Huset är i dåligt skick. Vedbod, sammanbyggd med boningshuset, är uppförd av resvirke, brädklädd, rödfärgmålad och täckt med asfaltpapp i mindre godt stånd. Ladugårdsbyggnad av gråsten, kalkfogad och täckt med asfaltpapp i mindre godt stånd. Avträdeshus av resvirke, brädklädt och täckt med bräder i dåligt skick. Källare av gråsten med brädtak i mindre godt skick”. (Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1926.
N:o 222.)

Rosendal revs något av de första åren av 1950-talet och år 1953 började man uppföra det villaområde, som idag omger den gamla tomten för Rosendal.