Renoveringsfiffel vid Stora Torp!

Åter är Stora Torps ekonomibyggnader aktuella i dagspressen, idag skriver GP om misstänkt renoveringsfiffel! Under åren 2007-2009 har Idrotts- och Föreningsförvaltningen betalat ut minst 150 000 för arbeten som aldrig utförts. Kommunen har nu gjort en anmälan till åklagare vid riksenheten mot korruption. Läs även förvaltningens pressmeddelande.