Friluftsfrämjandet i Delsjöområdet

Friluftsfrämjandet i Göteborg startade sin verksamhet vid ett möte den 26 januari 1932 och redan från det första verksamhetsåret var föreningen aktiv i Delsjöområdet. Göteborgs stad planerade att underlätta för skidåkare och ville därför anlägga en ny skidbacke. Ett av förslagen var att den nya skidanläggningen skulle byggas vid Stora Rörmossen nära gränsen mot Partille. Den nystartade avdelningen av Friluftsfrämjandet motsatte sig att skidbacken anlades där och arbetade för att den skulle läggas närmare Stora Delsjön där det gick att ordna bättre transporter för skidåkare inifrån staden.
Nästan varje år arrangerades ”Friluftsfolkets dag” där man lockade deltagare med ”årets sensation”. I oktober år 1945 satsade man stort när detta arrangemang hölls i Delsjöområdet. Den stora överraskningen år 1945 var att man hade klätt in hoppbacken med halm och kunde ordna en hopptävling redan i oktober månad.
År 1947 etablerade sig Friluftsfrämjandet på alvar i Delsjöområdet. Det året avvecklades de sista militära anläggningarna samt flyktinglägret i Skatås. Istället inledde Friluftsfrämjandet sin verksamhet som bland annat innebar att man öppnade ett vandrarhem som var öppet mellan maj och augusti. Redan under det första året hade vandrarhemmet cirka 10 000 övernattningar. Under samma år arrangerades åter ”Friluftsfolkets dag” i Delsjöområdet och åter hade man en överraskning, en lådbilsbana i Teknikbacken ned mot Stora Delsjön. Banan var byggd i trä och måste ha varit en imponerande och överraskande syn för besökarna. Dessutom ordnades en uppvisning med helikopter i Skatås. Det var inte många människor som sett en helikopter år 1947.
Under de följande åren var Skatås en viktig bas för Friluftsfrämjandes verksamhet. 10 000-tals skolbarn besökte årligen anläggningen och man hade varje vecka familjeaktiviteter. Det var inte många familjer som ägde en bil, därför ordnades bussturer från Drottningtorget till Skatås för familjerna.
1970-talets början innebar stora förändringar av anläggningen i Skatås. Kommunen bestämde att det skulle byggas en ny fritidsanläggning samt en hel by av klubbstugor. Friluftsfrämjandet anmälde sitt intresse för en stuga och vid lottningen av vilken klubb/förening som skulle få vilken stuga fick Friluftsfrämjandet stuga nr 1. Inte mer än rättvist med tanke på föreningens redan etablerade verksamhet i Skatås. Stugan, nr 1, invigdes den 28 april 1973 och är fortfarande basen för Friluftsfrämjandet i Skatås. Samma år avvecklades den framgångsrika vandrarhemsverksamheten som mellan åren 1947 och 1973 haft 150-200 000 gäster. (Friluftsfrämjandet. Göteborgs distriktsförbund)

Idag har Friluftsfrämjandet sin ”bas” vid Sjölyckan efter att organisationen tvingats lämna Stora Torp där kansliet och utställningen kring djur och natur hade sitt hem.