Försäljning av stallet vid Stora Torp?

I dagens GP uttalar sig förvaltningschefen vid Idrotts- och föreningsförvaltningen, Rolf Van Dalen, och säger att fastighetskontoret undersöker möjligheten att stycka av och sälja byggnaderna vid Stora Torp, besked skall komma inom en vecka!

Effekterna av en försäljning är givetvis svåra att överblicka. Kommer det en intresserad ägare som satsar på områdets värdefulla kulturhistoria är det givetvis positivt! I värsta fall blir området ”privatiserat” och inte längre tillgängligt! Den bästa lösningen vore om Göteborgs stad ville satsa på Stora Torp och göra det till en välkomnande och tillgänglig entré till Delsjöområdet.