En husgrund vid Stora Delsjöns strand

Utmed promenadvägen vid Stora Delsjöns norra strand finns en liten husgrund efter ett torp. Det är en av de platser som ”ställt till med mest besvär” när jag försökt att spåra dess historia! Det finns nämligen inte något bevarat namn på torpet och man får använda uteslutningsmetoden för att hitta dess invånare i kyrkans husförhörslängder.

Husgrunden här uppe vid Stora Delsjöns strand motsvarar nr 11 i GAKOs inventering av Delsjöområdet år 1968. Grundstenarna beskrivs där på följande sätt.
”Husgrund, belägen nära NÖ stranden av Stora Delsjön, 3×3 m stor. Väggarna kallmurade, delvis inrasade. NÖ väggen omedelbart invid stark sluttning. Starkt bevuxen med buskar. Möjligen spår av odling omkring grunden”.
Måttangivelsen i GAKOs undersökning är märklig. Grunden är större än vad som anges i inventeringen. Mäter man den med måttband så får man fram att husgrunden är något över 6 meter lång och 5 meter bred. Torpets historia är svår att skriva. Torpet återfinns inte på några kartor, och några namn anges inte för torpen under Kärralund vid den tiden. Men att det var ett torp under Kärralund är säkert. Torpen under alla övriga gårdarna går nämligen att spåra. Därmed återstår gården Kärralund som huvudgård för detta torp.

Husgrunden vid Stora Delsjön. Foto: Per Hallén.

Torpet var nästan ett tvillinghus till torpet Lyckan under Kärralunds gård vilket låg nära dagens Svenslyckeväg. Måtten på huset stämsäkringen från år 1828 för torpet Lyckan. (BRFV Fnr: 15024, Kärralunds gård 1828.) Att försöka klarlägga vilka som bott på detta torp var en mycket svår uppgift. Genom att noga undersöka samtliga torp under Kärralund har det varit möjligt att återfinna invånarna.
Den förste torparen
Omkring år 1822 kom torparen Nils Andersson till torpet vid Delsjöns strand med sin familj. De lämnade torpet Kyrkås under Kålltorps gård. Familjen bestod av hustrun Maria Andersdotter och deras gemensamma son Anders samt Nils son från ett tidigare äktenskap, Janne. Familjen bodde kvar på torpet i nio år, innan Nils avled.
Den detaljerade bouppteckningen av hemmets föremål ger en god bild av hur man levde uppe vid Delsjöarna under första hälften av 1800-talet. Det fanns en fullständig uppsättning av handredskap, som gjorde det möjligt att odla vid torpet samt att utföra dagsverken vid Kärralunds gård. I huset fanns stolar, soffa och en pall men inte något bord. Det betyder inte att man saknade ett bord. Det var troligen fast monterat och räknades därmed som en del av huset. Bland ägodelarna fanns en vävstol.
Den var ett ganska stort föremål, som inte skulle vara möjlig att montera upp inne i torpet. Lösningen på detta problem var att sommartid montera upp vävstolen utanför huset och där utföra arbetet. Vid torpets södra gavel fanns torpets ladugård. Där inne fanns under vintern torpets ko och fyra får samt de två hönorna. Sommartid var kon och fåren på bete i närheten av torpet. Kanske intill den lilla bäcken som förband Stora och Lilla Delsjön, det vill säga det vi idag kallar Edsviken. Bouppteckningen visar även på kontakterna med andra torpare i området. Två torpare under Kärralund omnämns, en som övervakare av de omyndigas rättigheter och en annan föreslås bli förmyndare. Pehr Andersson var torpare på Lyckan under Stora Torp, Olof Larson bodde på torpet Ledet under Kärralunds gård. (Bouppteckning den 28 februari 1831. Sävedals häradsrätt. GLA.) Torpet var bebott ytterligare några år men övergavs troligen vid mitten av 1830-talet.

Texten i detta inlägg är hämtad ur: Hallén, P., Storstadens utmark. Delsjöområdets historia under 10 000 år. Göteborg 2007.

En kommentar

  1. Väldigt intressant! Där har jag gått förbi ett antal ggr och funderat över historiken…
    Tack för info!

Kommentarer är stängda.