Älgjakt mitt i Delsjöreservatet – kan det vara lämpligt?

Man kan lätt förledas att tro att älgarna har en fristad i Kåsjö- och Delsjöområdet. Så är fallet på Göteborgs sida av gränsen, men inte i Partille, där tvingas till och med golfbanan stänga på grund av jakten under oktober.

Under dagens runda i området påträffades många små snitslar som ”varnade” för älgjakt, tydligen tar man inte bort dessa efter jakten!

Något fundersam blir man när dessa varningstecken sitter mindre än 200 meter från bebyggelse och en lekplats, med tanke på hur långt en förlupen kula kan gå så är inte ens invånarna i sina radhus vid Strängsmossen säkra under jakten! Tänker man dessutom på att skogsområdet har drygt en miljon besökare per år så är det ett under att inte någon intet ont anande person kommit genom skogen från den jaktfria göteborgsdelen av området och gått rakt in i skottfältet. Ytterst riskabelt att jaga i ett så välbesökt område. Det var säkert annorlunda förr, men idag finns bebyggelse runt om skogen och besökare kan ta sig fram på hundratals små stigar utan att se några varningstecken!

Utbredningen av jaktlagens verksamhet finns i detta länkade dokument.

En kommentar

  1. Älgjakt bedrivs även i Delsjöområdet på Göteborgssidan.
    Dock är detta av särskilda Skyddsjägare som har tillstånd från Polismyndigheten att avlossa skott inom s.k Detaljplanelagd mark.

    Då området bla är ett natura2000 område mm, så finns en viltvårdsplan som är anpassad utifrån detta, och älgjakten är upplagd så att man ”skattar” av övertalighet i älgstammen, för att förhindra att olyckor mm ska ske i området utanför.

Kommentarer är stängda.