”Träningsanläggning” i öster


Inte långt från den lilla vattenspegeln Blacktjärn har en ny träningsanläggning uppförts. En liknande finns redan borta vid Kåsjön och flera av samma slag i och omkring Skatås i Göteborgsdelen av detta stora friluftsområde. Men i Partille betraktar man tydligen träning som något som sker på egen risk!