Linje 5 når snart Smörslottet

Vid både Munkebäckstorget och spårvagnsslingan vid Östra sjukhuset pågår nu ett omfattande ombyggnadsarbete. Den så kallade Munkebäckslänken skall byggas så att linje 5 kan gå hela vägen upp till Östra sjukhuset.

Redan på 1960-talet när Östra sjukhuset började planeras tänkte man sig också en spårvagnslinje till den stora arbetsplatsen. Men det var först under början av 1980-talet som spåren byggdes ut från Kaggeledstorget.

Där spårvagnsterminalen och den nya bussterminalen nu kommer att ligga låg förr torpet Intagan – ibland kallat Smörslottet. Anledningen till det märkliga namnet är att ägorna öster om torpet sedan länge hette smörslätten. Troligen var det rikt bete för korna.

Gradvis förändrades området kring torpet med kolonilotter, flyktingläger och slutligen Östra sjukhuset. Men man bör inte glömma att detta område för drygt 60 år sedan inte var så olikt andra delar av Delsjöområdet. Det är ett gammalt utmarksområde som var bebyggt med små torp, på samma sätt som området vid Delsjö golfbana.

Nu blir kopplingen till centrum allt starkare och flera nya bostadsområden har uppförts och är på väg att uppföras. Med två spårvagnslinjer förstärks trafiken rejält, vilket behövs.

Söndag den 26:e augusti vid Östra sjukhuset, nu blir det ett två månader långt uppehåll innan vagnarna åter kan trafikera hela vägen till Sjukhuset.

Arbetet med det nya spårområdet har redan pågått en tid och markarbetena har kommit ganska långt. Nu återstår bara resten!

Vy över korsningen vid Munkebäckstorget den 26 augusti 2012, snart förändras allt!

%d bloggare gillar detta: