Den gamla kvarnstenen

Vid en liten gångväg, nära hagarna där polisens hästar betar, ligger en gammal kvarnsten.

Foto: Per Hallén 2012

Sedan länge är en bit av stenen avbruten, men i övrigt är den i ganska gott skick.

Varifrån kommer stenen? Har det legat en kvarn här i närheten? Visserligen var vattenmängderna i den närbelägna bäcken större innan den så kallade ”kanalen” vid Skår grävdes på 1880-talet och ledde bort mycket vatten från Gunla mosse. Ändå tvivlar jag på att vattnet från mossen var tillräckligt för att driva en kvarn. Troligare är att stenen kom från den gamla kvarnen vid Böö eller möjligen från någon av Kärralunds kvarnar. När den inte längre behövdes i kvarnen har stenen fått tjänstgöra som en dekoration i parklandskapet kring Stora Torp.

%d bloggare gillar detta: