Delsjöns natursal

Natursalen ligger idag mellan parkeringen och motionscentralen i Skatås.

Men före hösten 2003 låg natursalen där motionscentralen nu ligger – minns du hur det såg ut där då?

Delsjöns natursal, 4 maj 2003. Foto: Per Hallén.

Midsommar 2002 hade Skatås gamla motionscentral totalförstörts i en brand. Efter mycket diskuterande beslutades det att hela anläggningen skulle få ett nytt läge närmare klubbstugorna. Det hade nämligen visat sig att de tillfälliga barackerna nere på motionsfältet mitt i det gamla flyktinglägrets område hade varit en stor framgång. Besökarna strömmade in till anläggningen! Hösten 2003 inleddes bygget av den nya motionscentralen och området med lövskog fälldes och stora delar av berget sprängdes bort.

29:e november 2003 var bygget i full gång. Foto: Per Hallén.

Arbetet gick sedan snabbt framåt och under våren 2004 lades taket på den nya motionscentralen.

Skatås nya motionscentral 28:e februari 2004. Foto: Per Hallén.

Detta är historia ”i närtid”, men det visar hur snabbt en plats kan förändras och hur snabbt man vänjer sig vid att platsen förändrats!

Idag ligger Natursalens entré mitt mellan motionscentralen och parkeringsplatserna, för en förstagångsbesökare är det nog lätt att missa utställningen.

De 16 skyltarna är de samma som i den gamla Natursalen.

Det finns mycket bra information i utställningen som är ”tidlös” och som fortfarande är bra information kring djur, natur och landskapsvård. Idag saknas den stora kartan som satt på ett bord, den var skadad så det är inte förvånande att den tagits bort.

Likaså har skylten med ”nyckelarter” tagits bort. Där hade man satt in en fin nyckel i en liten box, men givetvis har någon slagit sönder skylten för att ta ”nyckeln”!

Planen för hur området skall skötas har sett likadan ut sedan början av 2000-talet, kanske dags för en uppdatering?

Två av skärmarna berättar om områdets historia. Båda dessa har placerats utanför den grusade stigen märkligt nog. Konstruktörerna av slingan har nog inte heller varit medvetna om att de faktiskt satt skyltarna vid en av områdets äldsta vägsträckor, en väg som är känd sedan 1600-talet! Det skulle vara trevligt om man öppnade den vägen igen och lyfte fram platsens historia, det skulle behövas mitt bland alla dessa idrottsanläggningar.

Vill man veta något om områdets historia måste man lämna den grusade slingan och gå ut i det höga gräset.

”Delsjöområdet genom tiderna” ger en kort översikt av landskapet under dryga 8 000 år med en blick mot framtidens landskap om 200 år, vandringsleder, naturcenter, ekologisk golfbana, vildmarkssafari, ädellövskog med jätteträd, naturskog med tjäder och bäver, våtmarker med trana, sångsvan och svartstork, nämns som ett scenario för framtiden.

”Torp och gårdar” berättar utifrån 1930-talets ekonomiska karta om torpen och gårdarna i kanten av Delsjöområdet. Föredömligt nog har man tydligt markerat torpen på kartan, men det behövs nog även en modern referenskarta för besökare som inte är hemma i området.

När man kommer fram till den avslutande skylten får man lite tips om vilka platser man bör besöka i området, enbart utifrån djur och natur perspektivet.

Det mesta av informationen fungerar än idag, men hänvisningen till naturrum på Stora Torp gäller inte längre efter att Skogssällskapet och Friluftsfrämjandet lämnat huset.

Delsjöns natursal är värd ett besök, men det är en utställning som skulle behöva rustas upp och moderniseras – samt – gärna mer djup!

%d bloggare gillar detta: