Vilka brukade jorden vid Kallebäck under stenåldern?

En tidig vårdag 2012 låg området kring hällkistan insvept i dimma. Men kanske är dimman på väg att lätta när det gäller kunskapen kring våra tidigaste bönder!

Hur kom jordbruket hit? Det är en fråga som diskuterats under lång tid och det har svängt mellan idéspridning, invandring och invasioner, allt efter nya resultat eller omtolkningar av gamla. I de senaste översiktsverken har tyngden legat på att det var idéer som spred jordbruket, se till exempel Jordbrukets första femtusen år 4000f. Kr. – 1000 e. Kr, Stig Welinder, Ellen Anne Pedersen & Mats Widgren. Stockholm 1998 s. 61-65. Även i det nyligen publicerade första bandet av Norsteds ”Sveriges Historia” är inne på samma spår, sidorna 156-158.

Hällkistan i Kallebäck är det äldsta byggnadsverket i Delsjöområdet, en grav som uppfördes av ett tidigt jordbrukssamhälle. Fick människorna här idén om jordbruk utifrån så som föreslagits av de gångna årtiondenas forskning?

Bilden av hur jordbruket spreds har nu ifrågasatts i en undersökning av DNA från stenåldersskelett. I den högt ansedda tidskriften Science publicerades 27 april i år en artikel som bygger på en undersökning av en stenkammargrav i Falköpingstrakten och av skelett efter jakt- fångstfolk på Gotland. När DNA från de båda fyndplatserna jämfördes visade det sig att de hade helt olika ursprung. Den jordbrukande befolkningen var nära släkt med människor kring Medelhavet och inget nära släktskap med jakt- fångstbefolkningen.

Resultaten har skakat om forskarvärlden! Var det så att jordbruket spreds genom migration? Har en helt ny befolkning flyttat in och infört ett helt nytt sätt att leva? Denna undersökning kommer att sätta spår i debatten under lång tid och vi får se om resultaten håller när fler forskare börjar studera frågan.

Men nog är det en spännande tanke! Kanske var det inflyttade Medelhavsbönder som slog sig ned vid Kallebäck och började bruka jorden. Kom dessa över havet, kanske via havsviken som då sträckte sig förbi Liseberg och Skår. Hur gick mötet med jakt- fångstfolken i området? Vi lär inte få några detaljerade svar på dessa frågor, men det är väl värt att tänka på nästa gång som du passerar Ringshåla hällkista.

Vill du läsa mer om artikel i Science finns ett reportage och TV inslag via Dagens Nyheter.