Sekelskiftets Stora Torp

Vid sekelskiftet 1900 hade familjen Ekman haft hand om Stora Torp i över femtio år. I Lundqvist, W., Böö-dalens krönika, börjad i oktober 1905 den helige Calixtii dag : en nybyggares betraktelser s. 19-20 ges denna fantastiska skildring av gården och dess ägare:

”Stora Torp. Hela vintern ligger det vackra lustslottet öde med tillskrufade luckor för fönstren, men när sommaren kommer och floran utvecklar sin prakt, slås luckorna upp, och den friska skogsluften får fritt strömma in. Flitiga händer ordna därinne, och nu, när naturen står i sin högsta fägring, inflyttar herren till Stora Torp, den högt aktade konsul Oscar Ekman. Han räknar i år sina 93 somrar, och minnena från hans ungdoms och krafts dagar draga nog ofta här förbi hans inre syn. Förr var det flere förmögna borgare, som om somrarna sökte sig ut till den vackra Örgrytedalen. Man hade då icke sådan förkärlek som nu för de kala strandklipporna i skärgården. Bergen voro då mindre bevuxna och vid de magra tegarne lågo små röda torp. Med herrgårdarna blef det i omgifningen en rikligare växtlighet, ty bergen bekläddes med de vackra gran och furuskogar, som nu så mycket glädja vandraren och fördelaktigt bryta af mot den omgifvande trakten. För den, som går Delsjövägen framåt genom Dalen, fängslas blicken ovillkorligen af den vackra ljusa stenbyggnaden, som liggande på den nedanför utsiktsberget utskjutande bergsplatån, med sina torn och verandor sätter sin förnäma prägel på hela landskapet. Här utvecklades ock i gamla dagar ett rikt sällskapslif, då trakten lifvades af de festligheter, som de stora köpmansfurstarne i Dalen och dess omnejd anställde. Nu är här stilla och tyst, men man glädes dock åt att se de vackra ställena pietetsfullt omvårdade. Parken omkring Stora Torp visar härliga gräsmattor med vackra träd och ovanliga buskager och nästan omärkligt går den öfver i vildskogen. Täcka stigar slingra sig upp genom den vackra furuskogen, och här och där hoppa muntert små bäckar mellan mossbelupna stenar. Någon gång kan man under sin vandring få se ett skrämt rådjur; ofta hoppa små ekorrar från gren till gren, och trasten sjunger melodiskt. Orren, morkullan, hackspetten och andra skogens och ängens fåglar trifvas här, ty trakten är fridlyst året om. Äfven haren och räfven får man se. Högst upp på bergets topp ligger ett af ekgrenar vackert hopfogat utsiktstorn. Där man ser vida omkring och ut öfver älflandskapet. När man kommer ned igen från höjderna och vandrar på andra sidan om parkhäcken, märker man en väl vårdad gammal fruktträdgård. Hufvudingånen, där fruktträd och buskar bilda liksom ett hvalf, leder till ett vackert växthus, där man, särdeles om våren, när äpple- och körsbärsträd stå i blom, har den mest älskliga lilla tillflyktsort. Drömmande går man den vackra gången framåt och insuper doften från tusentals blomsterkalkarna, och en liten bänk vid sidan af växthuset inbjuder vandraren till en stunds hvila.”

Oscar Ekman var en av de mest framgångsrika affärsmännen i Göteborg. Samtidigt hade han gjort en politisk karriär lokalt samt inom rikspolitiken och spenderade därmed mycket tid i Stockholm.

Han föddes 1812 och avled 1907, några år efter att texten ovan nedtecknades. Som ung arbetade han inom flera olika handelsfirmor innan han blev delägare i David Carnegie d.Ä. firma och blev chef över sockerbruket ute vid Klippan. Det var ett av landets mest framgångsrika företag då sockerkonsumtionen ökade stadigt under 1800-talet.

Redan på 1840-talet fick Ekman först hyra, sedan köpa Stora Torp av Carnegie som själv inte hade några intressen av gården då han var bosatt i Storbritannien. Det blev därmed familjen Ekman som i över 60 års tid styrde över gården och satte sin prägel. Ekmans inflytande syns än i dag genom det stora vita slottsliknande stenhuset.

Vill du läsa mer om Oscar Ekman, då rekommenderar jag denna länk till Svenskt Biografiskt Lexikon.