Torpet Mon

Torpet Mon genomgick en längre tid av förfall innan det slutligen lämnades öde för några år sedan. Det kunde mycket väl ha slutat med att huset hade brunnit eller möjligen rivits, men så kom en ung man in som ny ägare och torpet genomgick en total förvandling till Torpet Mon Hotel.

Torpet Mon har givetvis även en äldre historia, men inte lika djupa rötter som en del av de andra torpen i området. Det var först år 1899 som ägarna av Kärralunds gård lät uppföra ett nytt torp på utmarken, föregångaren till dagens hus vid Mon. Det var ett litet hus med endast ett rum och kök samt ett rum på vinden. Under huset fanns en källare. Strax söder om torpet byggdes en ladugård för två kor samt utrymmen för loge, lada och höskulle samt en vedbod. Det var troligen samma byggnad som ännu i början av 2000-talet stod kvar i mycket fallfärdigt skick innan den revs under våren år 2004. När en brandförsäkring upprättades år 1899 ansågs torpet ha ett ”isolerat läge vid en skogsbacke”.

När man började bygga villor på Kärralunds ägor under tidigt 1900-tal utnyttjade man även tomten för torpet. Omkring år 1904 kallades platsen för ”C 14” med tillägget ”Mon”. Församlingsböckerna har inte några uppgifter om invånare i huset. Kanske var det under dessa år vid 1900-talets början som huset byggdes ut till den storlek det har idag.
Först år 1906 kan man hitta namn på personer vilka var bosatta vid Mon. Johan Edvin Carlström hade sitt hem här fram till sin död den 24 oktober år 1908. Därefter var lokförare Sven bosatt i huset under ett par år innan Gerda Emilia Carlström med barn flyttade in omkring år 1910. Utöver Gerda Emilia bodde det även andra kortvariga hyresgäster på Mon. Familjen Carlström försvann från huset den 3:e maj år 1919. Kvar bodde då Eleonora Svensdotter. När hon lämnade huset är osäkert men det var före år 1922, då Johan Erik Olsson med son bodde på Mon. Huset vid Mon var alltså under 1900-talet en arbetarbostad, som inte beboddes av torpare.

%d bloggare gillar detta: