Jakten på ”granmördaren” – rapport från gårdagens möte

Igår berättade jag om att det skulle bli ett möte på Kaféet i Skatås motionscentral. Givetvis närvarade jag för att orientera mig om det senaste i denna för Delsjöområdet viktiga fråga. I media har man onekligen fått intrycket att läget försämrats och att angreppen ökat, men bilden modifierades något under gårdagen.

Tidingen Öster hade inbjudit till denna träff och det fanns även folk från polisen, Park och Natur, ”privatspanare” samt tv-profilen Brynolf Wendt, som visade sig ha tillbringat mycket tid i Delsjöområdet.

Det kom omkring 60 deltagare till mötet, lokalen var verkligen fullsatt. Detta visar att vi är många som är mycket angelägna att stoppa det vansinne som pågått i bortåt sju år och berövat området 6 000 träd!

Mötet började med att Ingela Gustavsson från Park och Naturförvaltningen dementerade att skadegörelsen ökat, inga nya angrepp mot gran sedan försommaren 2011, men uppgifter från ”privatspanarna” inflikade att det sedan dess skett skadegörelse mot ek, tall, bok samt några enstaka björkar.

Polisens representant hamnade i hetluften och fick ständigt försvara sig. ”Gör polisen något”, ”behandlas anmälningar och tips”, det var uppenbart att många var misstrogna mot polisen och hur de tar hand om tips. Som åskådare var det svårt att veta vad som var sant i de olika påståendena. Men jag fick ändå intrycket att både polisen och Park och Natur faktiskt ser mycket allvarligt på ödeläggelsen av vår gemensamma skog.

Alla som rör sig i området kan lämna bidrag till undersökningen, låt oss alla hålla ögon och öron öppna! Men, ingrip inte om du ser något! Den som skadar träden är helt klart försedd med ett vasst verktyg, man vet inte hur den personen reagerar i ett trängt läge, var därmed försiktig om du träffar på personen.

Vi får sedan hoppas att den som hittar ”trädmördaren” (som kanske är ett bättre namn då inte bara granar har skadats), också vågar polisanmäla.

Under mötet fick vi veta att bland annat de klubbar som kör MTB nattetid har lovat att göra observationer, det kan möjligen hjälpa då det borde vara nattetid då förövaren är aktiv.

De områden som nu ödelagts av marodören kommer inte att få några nya trädplantor av kommunen. Det är nästan omöjligt att plantera träd på grund av alla rådjur. Men skogen kommer på naturlig väg att återvända, kanske med granskog!

Park och Natur ville inte offentliggöra den karta som finns över områden som angripits, men man gav en beskrivning:

Området kring Skatås är värst drabbat, sedan områden vid Härlanda tjärn och Svarttjärn samt vissa områden kring 8:an. Dessutom framkom att angrepp mot tallskog nu ökat i omfattning kring Skatås.

Mötet gav inte så mycket ny information, men det var lite lugnande att angreppen verkar ha minskat i omfattning. Men, och det är ett stort MEN, det har varit lugna perioder tidigare också, därefter har angreppen tagit ny fart. Det finns alltså all anledning att vara fortsatt vaksam. Sedan skall man givetvis inte gå runt och misstänka alla som verkar lite avvikande eller besöker skogen på kvällen. Gott omdöme är mycket viktigt om man skall spana efter den mystiska skuggfigur som skadar vårt älskade Delsjöområde!

Läs mer:

Tidningen Öster.

Göteborgs Posten.

Eller se på:

TV 4 Nyheterna Göteborg.

4 kommentarer

  1. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är små chanser att få stopp på det hela såvida inte granmördaren försvinner/dör. Om han grips på bar gärning är det tyvärr så att det, enligt Brynolf Wendt, är närmast hopplöst att bevisa att denne är skuld till all skadegörelse…

Kommentarer är stängda.