Gravhögen vid Apslätten

Vid Apslätten finns det en bortglömd gravhög att beskåda, det är inte många som vet om den men det är många som har passerat den!

Mitt sökande efter gravhögen började redan under mitten av 1990-talet. Då läste jag en artikel i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning från den 27 juni 1925. I den skildrade Johan Allin (amatör arkeolog, och troligen den enskilda person som hittat flest fornlämningar i och omkring Göteborg!), området på följande sätt;

”Fornminnena ge oss en antydan om bebyggelsen i Örgryte under äldre tider. Under stenåldern har, som hällkistan vid Kallebäck visar, socknens åkerbrukskultur varit samlad på Kallebäcks terrassen och sandslätten ovan Kallebäcks källa. Sockens bronsåldersgravar finna vi på krönet av Kyrkåsen vid Bagaregården, på Överåsberget och på höjden sydost om gamla kyrkan. Järnålderns gravar träffa vi på Videkärrsåsen, som en gång i tiden bildat en stor sammanhängande gravpalats. Tyvärr äro nu många högar bortodlade. Tydligen har socknens bebyggelse under järnåldern varit samlad i grannskapet, sannolik på Kyrkåsens sluttningar. Enstaka gårdar ha sedan legat spridda åt Kålltorps- och Kärralundshållet. En gravhög på åsen mellan Kålltorp och Kärralund minner nämligen om gammal bebyggelse här.”

Men var hittar man gravhögen som Allin beskriver? Tittar man på fornminnesinventeringen från slutet av 1960-talet eller från 1970-talet hittar man inget. Går man idag in på Fornsök så får man inte heller någon ledning.

Inga fornlämningar är synliga via Fornsök kring Apslätten.

Jag gjorde några trevande försök att hitta graven och sökte igenom området närmast de högsta punkterna på åsen mellan Kålltorp och Kärralunds gårdar, men hittade inget. Slutligen gav jag upp sökandet och fornlämningen fick utelämnas ur min bok ”Storstadens utmark”.

Flera år senare kommer en nybliven doktorand fram till mig på arbetet, han visste att jag var intresserad av Delsjöområdet och hade fått en äldre vandringskarta över området av en släkting.

När jag vek upp kartan föll ögonen på området kring Apslätten – där stod (Gravhög)…. fantastiskt, kartan från år 1946 hade gett mig svaret på var gravhögen var belägen. Samma eftermiddag begav jag mig dit. Det tog mig nu inte lång tid att lokalisera platsen. Tidigare hade jag letat för högt upp i terrängen, det visade sig att gravhögen låg bara ett stenkast från husen, i ett av dessa har jag dessutom varit bosatt under ganska många år! Men då letade jag å andra sidan inte efter gravhögen.

På kartan från 1946 är gravhögen vid Apslätten tydligt markerad. Men idag är den bortglömd, inte ens i fornminnesregistret finns den med – men det kan man ändra på!

Om du har tillgång till GPS så finns gravhögen på N57 42.583 E12 01.605 (WGS84).

I mitten av bilden, täckt av vitsippor ser du gravhögen. (Foto: Per Hallén 2012).

Gravhögen sedd med bostadshusen kring Kärrhöksgatan i bakgrunden. (Foto: Per Hallén 2012).

Troligen finns det fler gravar, numera otydlig eller osynliga, i närområdet. I denna trakt vilar alltså några av de äldsta invånarna i Kålltorp / Kärralunds området! Kanske låg gården nere vid Virginsgatan eller möjligen på höjdområdet kring Apslätten. Men det lär vara svårt att bevisa, men säkert är att gården låg inte allt för långt från graven.

En kommentar på “Gravhögen vid Apslätten

  1. Vad trevligt. Där har man passerat många gånger utan att ha en aning…

%d bloggare gillar detta: