Partille herrgård – ett resultat av 1700-talets globalisering

Partille herrgård och Partille by har en del kopplingar till Delsjöområdets grannområde, Kåsjöområdet. I några kommande berättelser skall jag gå på jakt efter torpen Björnås slätt och Söderåsen, men för att ge en bakgrund till torpen måste man gå en bit ned i Säveåns dalgång.

Partille medeltidskyrka indikerar att området kring herrgården varit befolkad under lång tid. Det är inte någon järv gissning att området kring kyrkan varit en viktig plats där det funnits lokala makthavare.När de första skriftliga källorna berättar om Partille på 1500-talet var det kronan som ägde jorden och egendomen kontrollerades av ståthållarna på Älvsborgs slott. Men år 1583 inlöstes Partille stom av Oluff Nilsson. Under 1600-talet var det fortsatt högt uppsatta personer i samhället som ägde gården, ofta var de bosatta i Nya Lödöse och senare i den nya staden Göteborg.

En av de äldsta kartorna över Partille by är från 1697.

Kyrkan är tydligt markerad som den stora vita byggnaden närmast Säveån, nedanför ligger en byggnad på höjden (A) där herrgården ligger idag, tydligen en större gårdsbyggnad. Lite längre ned åter finns de övriga gårdarna i Partille by.

På nästa karta, från år 1764, avbildas herrgårdsområdet med en huvudbyggnad försedd med två flyglar samt två stora fruktträdgårdar i omedelbar anslutning till gården.

När kartan ovan ritats hade hela egendomen köpts av David Sandberg, direktör vid Ostindiska Kompaniet. Han skulle senare bli adla af Sandeberg. Ganska snart stod det klart att Sandberg hade stora planer för Partille stom. Han var släkt med den berömde engelske slottsarkitekten William Chambers som även fick i uppdrag att rita det nya huset. Chambers var aldrig själv i Partille utan gjorde några utkast utan att se platsen. Genomförandet kom sedan Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg att stå för. Det finns inte någon klar bild av hur arbetet sköttes, bara att resultatet blev den byggnad vi ser idag. Ett rejält stort hus uppfört i tre våningar av holländskt tegel. Omkring år 1780 var huset färdigt, endast åtta år senare dog Sandeberg.

Byggnaden är på flera sätt ett monument över 1700-talets globala handelsförbindelser som sträckte sig ut från Göteborgs hamn. Pengar till bygget kom via handeln med Kina. Idéer och början av arbetet inspirerades av kontakterna med Storbritannien. Slutligen uppfördes huset av holländskt tegel, en gamla och viktig handelspartner som tillfört mycket i form av handel, kultur och teknik i Göteborgsområdet.

Efter Sandebergs död såldes egendomen till kommersrådet Niklas Björnberg. Kartan ovan visar hur området kring herrgården såg ut 1833. Ovan herrgården, till vänster på kartan, syns stora ekonomibyggnader. Det är möjligt att en del av dessa tillförts under Björnbergs tid. I övrigt gjordes under hans tid som ägare inte några större förändringar, trots att han var staden Göteborgs rikaste man. Han skaffade sig ett rykte som en hårdför man som kunde hunsa stadens ledning. Ibland kallades han även kung i sta’n. Det var Björnbergs omfattande handel med spannmål , järn och socker samt framställning av brännvin som gjorde honom förmögen och inflytelserik. Dessutom ägnade han sig åt omfattande penningutlåning.

Här skall vi dock lämna Partille herrgård för denna gång. Det är tänkbart att en skildring av 18- och 1900-talen längre fram under våren eller försommaren.

Mer att läsa:

Bergdahl-Buluki, E., Kulturminnesvårdsprogram för Partille Kommun. Lerum 1988.

Bergendahl, E., Partille krönika. Partille 1920.

Partille herrgård. Kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring NR. 18. Länsstyrelsen i Götebogs och Bouhs län 1980.

Rådström, L., Strömberg, L, & Andersson, B., Den kluvna hällen. Partille och dess människor under 1900-talet. Partille 1987.

 

En kommentar på “Partille herrgård – ett resultat av 1700-talets globalisering

  1. Pingback: Partille herrgård | Det gamla Göteborg

%d bloggare gillar detta: