Hur skall Delsjöområdet kunna bli mer attraktivt?

Vad kan man göra för att Delsjöområdet skall bli mer attraktivt? Läs följande förslag:

Vad finns det där ute i skog och mark som kan konkurrera med alla färgsprakande lockelser, som bjudes nutidens människor staden både ute och hemma? Vad finns det som kan övervinna tröttheten hos människor som kippar efter andan i vår tids snabba tempo eller kan locka från gänget, där tuffheten råder och upplevelserna tillhör ett fräckare plan?

Varför inte skapa en vandring över tio toppar?

1. Knega-hit. En topp som är lätt att nå och som har vacker utsikt. Den har en regnmätare som är så stor att den samttidigt fungerar som tak. Den har ett vindskydd och sittplatser som lämpar sig för den som vill sola under vackra dagar.

2. Odens böe. En topp med historiska uppgifter och landhöjningssiffror. Den kan även tala om hur människor såg ut, indelat i tidsperioder.

3. Klumpeduns. En topp med en jätte som är, låt oss säga, 5 meter hög. Här får man lära känna jättar i saga och sanning.

4. Solbänken. En topp med vindskydd och ett par 50 m långa solbänkar för soliga dagar. Bänkarna utföres med värmeslingor för sitsar och vid fötterna. Uppgifter om solen, avstånd, strålning etc.

5. Månbänken. En liknande topp som solbänken med uppgifter om månen.

6. Slå i väggen eller geologen. En topp med en stenvägg, där människor får hugga in sina namn, uppgifter om de som en gång ristade runor, hur stenen behandlas nu och hur det var förr, prov på olika stenar, jordskorpans byggnad ets. En kokvagn köres upp mellan 11-15 för kaffeservering.

7. Kom-å-blås. Topp med pipor som ljuder när det blåser, vindskydd och sittplatser för Kålle och Ada, Oskar och Beda och jag.

8. Klämtaren. Topp med klocka som slår vid exakt tidpunkt lördagar och söndagar. Teodolit i inmurat skydd. Avståndsangivningar.

9. Flaggtoppen. En topp med alla nationers flaggor. Vindskydd även här.

10. Basseklunseknixen. En topp med grammofonverk som med dämpad återgivning ger goda historier, solbänkar i sluttningen med utsikt, kaffeservering från 1000 thermosar eller mer.

Topparna har vissa uppgifter som angives för samtliga, nämligen höjden över havet, riktningsangivning mot givna mål med avstånd, kortaste avstånd till närmaste bilväg i de fyra väderstrecken. De har alla det gemensamt att de lockar till en extra ansträngning och avsikten att locka till promenader. Det kan göras ett märke för Topparna som erhålles i brons, silver och guld.

I dessa sammanhang är Delsjöreservatet en källa att ösa ur som det gäller att utnyttja för skapandet av åtgärder som kan tänkas slå. Delsjöområdet är en tillgång som måste inpräntas i det allmänna medvetandet, så att man vill pröva vad som finns att bjuda som är annorlunda än att hänga i gathörnen eller sitta i kvalmiga lokaler.

Ett program kan även omfatta följande förslag för att locka människor i alla åldrar, nämligen att låta utföra en jättestor karta över Sverige och bygga den på någon lämplig plats. Förslaget innebär att den får göras ca 400 m lång och bredden därefter, att den återger berg och slätter, sjöar och floder, städer och byar etc. efter kända läroböcker.

En lämplig plats skulle vara mossen öster om Brudareåsen. Ett sådant förslag skulle kunna fånga intresse och har man gått mellan Ystad och Haparanda några gånger bör det bli en ansenlig promenad. Vill man sedan ta trapporna upp till raststugan på Stora Getryggen, får man först en överblick över vårt land och längre upp en utsikt som sträcker sig utanför vårt land långt ut till havs. Vägen till TV-masten kan utsträckas med en vandringsled nordvart, så att man får en överblick även från detta håll.

Ett annat förslag är att hjälpa sjuka och gamla som har svårt att röra sig och gärna vill komma ut. Speciella tvåhjuliga kärror med höga hjul kan tillverkas som är ett mellanting mellan sulky och en trilla och de handikappade får hyra häst och kusk. Vintertid kan kärrorna bytas mot slädar.

Nu kanske en och annan av mina läsare börjar tro att jag serverar ett skämt så här den första dagen i april! Men så är faktiskt inte fallet, texten ovan är ett utdrag ur Bilaga 4 till PM nr 1/70 Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar nr 496 år 1970. Bilagans text hade författats av E Trolle.

Det var alltså ett allvarligt menat förslag, men samtidigt tyckte jag ändå att den utgör en ganska underhållande läsning på detta datum. Vi får dessutom vara glada att detta och andra vilda förslag från 1960-talets slut aldrig blev verklighet!

 

%d bloggare gillar detta: