Bäcken återerövrar TV-hus tomten!

Under århundraden har det runnit en liten bäck mellan åker och äng på Stora Torps gård. Men det är nu lång tid sedan den kunde rinna obehindrat ned mot Delsjöbäcken (Storebäcken). Vattnet har istället gått i en kulvert under TV-huset. Men nu under våren har bäcken brutit sig ut ur sin mörka gång och återerövrat ytan ett kort stycke ned mot Delsjöbäcken.

Det syns tydligt i landskapet (bilden ovan) att det runnit vatten under lång tid och format en liten ravin.

Genom rivningsmassorna har bäcken hittat en ny väg!

En liten rännil av vatten söker sig idag ned mot Delsjöbäcken igen, även om den inte når riktigt hela vägen fram.

Stora Torp på kartan från år 1815.

Den vänstra av de två små bäckar som syns på kartan ovan är det som nu åter söker sig fram på ytan. Den högra bäckfåran är ännu väl dold under den moderna markytan.

Man kan fråga sig om de som planerat den nya bebyggelsen kring Stora Torp tänkt på att det är blött under de tilltänkta husen. Vore det inte bättre att låta dessa små vattendrag få komma upp i ljuset igen? Att bygga rakt ovanpå vattendrag är sällan en god idé.

2 kommentarer på “Bäcken återerövrar TV-hus tomten!

  1. Naturligtvis gör man inte det. Det gör man inte nu för tiden, utan det får de som köpt husen upptäcka efter något år. Naturligtvis kommer man inte heller att planera för att det kan regna ibland. 😉

  2. Det hade väl varit väldigt trevligt och förmodligen mycket snyggt att låta bäckarna få sina ursprungliga fåror igen. Vatten skapar ju som alla vet, harmoni, svalka och ett behagligt ljud.

%d bloggare gillar detta: