Vägnamnet: Skålmekärrsvägen

Tidigare har jag uppmärksammat att några av de större grusvägarna genom Delsjöområdet fått namn. Förbi Skatås går vägen med det något märkliga namnet Skålemkärrsvägen. Den har fått sitt namn av torpet Skålmekärr, som senare ändrades till Skatås.

Skålmekärr - Skatås år 1844 i samband med laga skifte. Den röda linjen rakt igenom området markerade den nya gränsen mellan Kärralund och Kålltorp. Än idag kan man se gränsen i form av resterna av en stenmur rakt igenom Skatås.

Torpet uppfördes på 1820-talet och låg då under Kålltorps gård. Namnet betyder troligen platsen mellan kärren. I samband med laga skifte lades torpet under Kärralunds gård. Då byggde ägarna av Kålltorp ett nytt torp, ungefär där stuga 18 idag ligger i Skatås. Det fick namnet Terra Nova. När det gamla torpet Skatås rivits fick Terra Nova överta namnet Skatås kom på så vis att leva vidare och senare ge namn åt flyktingförläggning och motioncentral! Det är trevligt att det gamla namnet Skålmekärr har fått återkomma i form av namn på en väg.

Vid dessa tre röda stugor låg tomten för torpet Skålmekärr.