Rivningen av stallet vid Stora Torp – stoppat tillsvidare

Enligt tidningsuppgifter under december har nu rivningen av stallet vid Stora Torp stoppats tillsvidare. Omkring 900 personer har skrivit på protestlistan och det visar vilken stor betydelse miljön kring Stora Torp har för Delsjöområdets besökare!

Stora Torp i media den senaste tiden:

Göteborgs Posten,artikel den 6:e december om rivningen.

Göteborgs Posten, Fria ord: 13 december från styrelsen Stora Torp ridklubb; ”rädda kvar stallet i Stora Torp” samt replik från Rolf van Dalen, förvaltningschef för Idrotts- och föreningsförvaltningen den 15 december under rubriken ”Vi söker en ny förvaltare”.

Tidningen Öster har också publicerat flera artiklar om stallet.

I numret 10-16 december fanns artikeln ”Förvaltningen har missköt sitt uppdrag”, där berättades också att staden nu backar och inte längre vill riva stallet.

I numret 17-23 december berättas om en tillfällig lösning för ridklubben. Ett muntligt löfte har getts om att få vara kvar fram till sommaren.

Ansvaret för byggnaderna, bland annat i Delsjöområdet, skall omfördelas mellan förvaltningarna. Det återstår att se vad som händer, men det är viktigt att bevaka den fortsatta utvecklingen så att inte kulturmiljöerna i Delsjöområdet (och på andra platser) ödeläggs.

 

2 kommentarer

  1. Vad är det med vissa tjänstemän på Park o natur och idrott och fritid? Varför tas bara aktiviteter för flickor bort. Samma sak händer på Välen i Tynnered.På Välen finns hästar som barn får umgås med mm. En tjänsteman på Park o natur bara säger upp för en anledning som inte finns beslutad och (S)politiker i park o naturnämnden som inte törs att säga ifrån. Var tog medborgar och barn-ungdomsdialogen vägen som står så fint i kommunens inriktning vid förändringar? Det går att skriva fint på ett papper som inte är värt någonting när tjänstemännen bestämmer.

  2. Tack alla för över 2000 namnunderskrifter. Vi kämpar vidare!

    /Stora Torps ridklubb

Kommentarer är stängda.